Εκπροσώπηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το POS (Patras Office Space) και το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» σε δράσεις Ανοιχτής & Κοινωνικής Καινοτομίας στην Ολλανδία.

    Από: Startup Team

Με νέες ιδέες, πλούσιες εμπειρίες και καλές πρακτικές να μεταφέρουν στην ΠΔΕ, επέστρεψαν από την Ολλανδία η κα. Ιωάννα Χαμακιώτη από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ, ο κ. Νάσος Κοσκινάς, ιδρυτής του Patras Office Space – του πρώτου coworking χώρου στην Πάτρα και η κα. Ελένη Αρβανίτη από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων συμμετείχαν σε τριήμερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 11-14 Δεκεμβρίου 2017 στην πόλη Coevorden της Περιφέρειας του Drenthe της Ολλανδίας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation ecosystemS» www.interregeurope.eu/osiris/, στο οποίο το ΙΤΥΕ Διόφαντος συμμετέχει ως εταίρος.

Στα πλαίσια της συνάντησης, η ελληνική αποστολή καθώς και οι υπόλοιποι εταίροι συμμετείχαν σε εργασίες Αναλυτικής μελέτης και αξιολόγησης (Peer Review), κατά τις οποίες μελετήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την Ανοιχτή και Κοινωνική Καινοτομία της περιοχής του Fundao (Πορτογαλία) και της Περιφέρειας του Drenthe (Ολλανδία). Συζητήθηκαν ιδέες και προτάσεις για το πώς θα ξεπεραστούν υφιστάμενα προβλήματα και προκλήσεις αλλά και πώς θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι υπάρχουσες δομές ανοιχτής και κοινωνικής καινοτομίας στις συμμετέχουσες περιφέρειες.

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε δομές Ανοιχτής και Κοινωνικής Καινοτομίας, οι οποίες λειτουργούν στην περιοχή και έχουν λάβει μεγάλης αποδοχής από την τοπική κοινότητα και οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές που μπορεί να εφαρμοσθούν στην ΠΔΕ. Όπως, η καλή πρακτική Toolbox, αποτελεί έναν co-working πολυχώρο στην περιοχή του Emmen, στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι όσοι θέλουν να δημιουργήσουν διάφορες κατασκευές ή να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές και άλλα ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να εργαστούν. Μάλιστα, αρκετές ώριμες πια εταιρίες σχετικές με χειροποίητα προϊόντα έκαναν τα πρώτα τους βήματα σε αυτή τη δομή.

Επιπλέον επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε άλλες δομές Ανοιχτής και Κοινωνικής Καινοτομίας, οι οποίες συνδέονται κυρίως με τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χειροποίητες κατασκευές από γυαλί, ξύλο και άλλα υλικά βασισμένες πάντα στις τοπικές παραδόσεις και μοτίβα. Στα πλαίσια αυτών των επισκέψεων, οι έλληνες συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τοπικούς επιχειρηματίες και εκπροσώπους φορέων, να ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να αποκομίσουν χρήσιμες ιδέες και πρακτικές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και να υιοθετηθούν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο OSIRIS εστιάζει στη μελέτη και ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις συμμετέχουσες περιφέρειες, έχουν προκύψει από περιφερειακά έργα και άλλες πρωτοβουλίες, έχουν συνεισφέρει στην καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη και έχουν αποδειχθεί και αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές. Οι καλές πρακτικές που συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της ανοιχτής καινοτομίας και υιοθέτηση επιτυχημένων πολιτικών, θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα παραδείγματα για τους φορείς χάραξης πολιτικής και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των στρατηγικών τομέων και στην έξυπνη εξειδίκευση κάθε περιοχής. Η απόκτηση εμπειριών, γνώσης και νέων ιδεών θα αποτυπωθούν σε Σχέδια Δράσης (Action Plans), ένα για κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια.

Πληροφορίες για το έργο και τις καλές πρακτικές βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο του έργου OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation ecosystemS» www.interregeurope.eu/osiris/