Νέος Κανονισμός για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών ειδών

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Μείζον θέμα για την αγορά της Ευρώπης εξακολουθούν να αποτελούν τα μη ασφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα στην αγορά της Ε.Ε.: το 58 % των ηλεκτρονικών ειδών, το 32 % των παιχνιδιών, το 40 % των μέσων ατομικής προστασίας και το 47% των δομικών προϊόντων, που επιθεωρήθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν πληρούν τις απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ενημέρωση του καταναλωτή τις οποίες προβλέπει η νομοθεσία της Ε.Ε.

“Αυτό θέτει τους μεν καταναλωτές σε κίνδυνο, τις δε νομοταγείς επιχειρήσεις σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση”, επισημαίνει σε σχετικό της έγγραφο η Επιτροπή, η οποία προωθεί σχέδιο Κανονισμού για την ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων, που κυκλοφορούν στην αγορά.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, της ενίσχυσης των ελέγχων εκ μέρους των εθνικών Αρχών και των τελωνειακών υπαλλήλων, με σκοπό την πρόληψη της πώλησης μη ασφαλών προϊόντων στους Ευρωπαίους καταναλωτές, στοχεύει η μία εκ των δύο νομοθετικών προτάσεων, που κατέθεσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δεύτερη έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜμΕ, να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κανονισμός θα βοηθήσει, επίσης, τις εθνικές αρχές να βελτιώσουν τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ε.Ε. Δεδομένου ότι το 30% των προϊόντων στην Ε.Ε. είναι εισαγόμενα, η Επιτροπή προτείνει, επίσης, την ενίσχυση των επιθεωρήσεων στα λιμάνια και στα εξωτερικά σύνορα.

“Το σχέδιο Κανονισμού για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την επιβολή της θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης εσωτερικής αγοράς αγαθών, εντείνοντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς. Στη συνεργασία περιλαμβάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα παράνομα προϊόντα και τους ελέγχους σε εξέλιξη, ώστε οι αρχές να μπορούν να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα κατά των μη συμμορφούμενων προϊόντων”, αναφέρει η Επιτροπή.

Πωλήσεις

Η δεύτερη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής σχετίζεται με τη διευκόλυνση της πώλησης ενός προϊόντος σε άλλο κράτος – μέλος:

Η αρχή της “αμοιβαίας αναγνώρισης” εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα, που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση σε επίπεδο Ε.Ε., μπορούν, κατ’ αρχήν, να κυκλοφορούν ελεύθερα στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, εάν κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ενός κράτους – μέλους. Η αρχή αυτή θα πρέπει κανονικά να δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να πουλούν τα προϊόντα τους παντού στην Ευρώπη χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις. Στην πράξη, οι εταιρείες που επιθυμούν να πουλήσουν προϊόντα, όπως παπούτσια, επιτραπέζια σκεύη ή έπιπλα σε άλλο κράτος – μέλος συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια, καθυστερήσεις και επιπλέον κόστος.

Για να καταστήσει την αρχή αυτή ταχύτερη, απλούστερη και σαφέστερη στην πράξη, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο Κανονισμό σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων. Οι εταιρείες θα γνωρίζουν αν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε άλλη χώρα της Ε.Ε. μέσα σε λίγους μήνες κι όχι σε χρόνια. Θα μπορούν, επίσης, να πραγματοποιούν εθελοντική δήλωση για να καταδείξουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις στη χώρα τους.

Έτσι, θα είναι ευκολότερο για τις αρχές των άλλων κρατών – μελών να εκτιμήσουν κατά πόσον έχει εφαρμογή η αμοιβαία αναγνώριση. Επίσης, προβλέπεται μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων, που θα βοηθά να επιλύονται ταχύτερα οι διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και εθνικών Αρχών.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr