245 νέες θέσεις εργασίας από το ΑΣΕΠ

    Από: Startup Team

Τη νέα χρονιά αναμένεται το ΑΣΕΠ να προκηρύξει 245 νέες θέσεις εργασίας. Οι φορείς που θα προσλάβουν είναι η Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συγκεκριμένα:

1. Σύμφωνα με έγγραφο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) προβλέπεται η έκδοση από τον ΑΣΕΠ και δεύτερης προκήρυξης μέσα στο έτος για σαράντα πέντε (45) μόνιμων προσλήψεων στην Αρχή. Να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη είχε εκδοθεί μόλις τον περασμένο Οκτώβριο.

Παράλληλα καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) που πρόκειται να πληρωθούν από πρόσωπα από τους «προστατευόμενους» του ΟΑΕΔ όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν. 2643/1998. Οι θέσεις που θα αφορούν τις κατηγορίες των προστατευομένων του ΟΑΕΔ καθορίζονται σε τρεις (3).

Πίνακας 1

245 νέες θέσεις εργασίας από το ΑΣΕΠ

Πηγή: dikaiologitika.gr

 

2. Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προβλέπεται η έκδοση επικείμενης προκήρυξης από το ΑΣΕΠ για προσλήψεις διακοσίων (200) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Παράλληλα σύμφωνα με το έγγραφο καθορίζεται ο αριθμό των θέσεων εργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που πρόκειται να καλυφθούν από τους «προστατευόμενους» του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα από τις διατάξεις του ν. 2643/1998. Οι θέσεις που θα αφορούν τις κατηγορίες των προστατευομένων του ΟΑΕΔ καθορίζονται σε δεκατέσσερις (14).

Παράλληλα καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) που πρόκειται να πληρωθούν από πρόσωπα από τους «προστατευόμενους» του ΟΑΕΔ όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν. 2643/1998. Οι θέσεις που θα αφορούν τις κατηγορίες των προστατευομένων του ΟΑΕΔ καθορίζονται σε τρεις (3).

Η κατανομή των θέσεων.

245 νέες θέσεις εργασίας από το ΑΣΕΠ

Πηγή: dikaiologitika.gr