Πλατφόρμα καινοτομίας και εργαλεία για την αύξηση της καινοτομικής ικανότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα Βαλκάνια

    Από: Startup Team

Εκπρόσωποι έξι οργανισμών από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας υλοποιούν το “InnoPlatform”, ένα διετές έργο που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα INTERREGBalkanMediterranean της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To έργο έχει ως στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή. Από την Ελλάδα οι συμμετέχοντες φορείς είναι: το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας. Στο πλαίσιο του έργου “InoPlatform”, θα πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη και πολύπλοκη έρευνα για τις πραγματικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία θα αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων για τη βελτίωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ, η δεύτερη συνάντηση του έργου με στόχο τον καθορισμό του πλάνου για την οριστικοποίηση των αρχικών μελετών και την έναρξη υλοποίησης των υποστηρικτικών εφαρμογών και δράσεων.

Στο περιθώριο της συνάντησης η Υπεύθυνη του έργου Dr Andrijana Bogdanovska, δήλωσε σε σχέση με τη σημασία του έργου και των υπό υλοποίηση δράσεων:

«Η κατάταξη της ανταγωνιστικότητας από τις αρμόδιες οντότητες όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και ο Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας δείχνουν ότι όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία μεταξύ των εθνικών οικονομιών και των εταιρειών αυτών, οι χώρες της Βαλκανικής-Μεσογείου, χωρίς εξαίρεση, υστερούν από τις χώρες της ΕΕ και τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Στο πλαίσιο του έργου “InnoPlatform” θα διεξαχθεί μια ολοκληρωμένη και πολύπλοκη έρευνα για τις πραγματικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία θα αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων για τη βελτίωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Προκειμένου μια επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική και βιώσιμη, πρέπει να είναι καινοτόμος. Πρέπει να εισάγει συνεχώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να αλλάζει τις εσωτερικές της διαδικασίες, να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τους πόρους της και πώς να πραγματοποιεί τα έσοδά της. Το έργο InnoPlatform, με την ανάπτυξη τριών εργαλείων (των «InnoTools», «InnoScorecard» και «InnoRegion», φιλοδοξεί να βελτιώσει τις δυνατότητες και τις ικανότητες των ΜΜΕ και να ενισχύσει την ικανότητα τους να εισαγάγουν συστηματικά και επιτυχώς καινοτομίες στα προϊόντα και τις  διαδικασίες τους.»

Ο υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του ΙΤΥΕ καθ. Γιάννης Γαροφαλάκης (Αντιπρόεδρος του ΙΤΥΕ) επισήμανε επιπρόσθετα την σημασία της συνεργασίας για την υλοποίηση ανάλογων δράσεων.

«Το έργο και η συνεργασία έχουν ιδιαίτερη σημασία για το ΙΤΥΕ στην προσπάθεια του να συνεισφέρει στην ενίσχυση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Η μονομερής δράση σε μία περιοχή δεν θα οδηγούσε σε συγκρίσιμα αποτελέσματα που να αντικατοπτρίζουν την εμπειρία και τις απαιτήσεις των ΜΜΕ σε διαρθρωτικά διαφορετικές περιφέρειες. Η διακρατική συνεργασία στο InnoPlatform ξεπερνά τους περιορισμούς αυτούς, επιτρέποντας στους εταίρους του έργου να ενισχύσουν την εμπειρία τους μέσω της συνεργασίας και της ανάπτυξης κοινών αποτελεσμάτων, ενισχύοντας την ικανότητά τους να παρέχουν θεματική εμπειρογνωμοσύνη και καθοδήγηση κατάλληλες για τις ανάγκες καινοτομία των ΜΜΕ στις περιφέρειές τους.»

Μετά τη λήξη της συνάντησης, αντιπροσωπεία των εταίρων του έργου συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Συμμαχία για την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», παρουσιάζοντας και ενημερώνοντας για το έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του.

Το έργο βρίσκεται στους πρώτους μήνες της υλοποίησης των δράσεων του. Στην παρούσα φάση εκτελούνται μια σειρά από αρχικές αναλυτικές μελέτες και γίνεται ανταλλαγή καλών πρακτικών. Πάνω στα αποτελέσματα αυτής της εργασίας θα γίνει στη συνέχεια η υλοποίηση των εργαλείων που προβλέπεται να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν ήδη μέσα στη διάρκεια του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες: info@knowledge-center.org

Web Site: innoplatform.eu/index.php/en/