Θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

    Από: Startup Team

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Α) Δομές Ψυχικής Υγείας Αττικής
Ιατροί Παιδοψυχίατροι Π.Ε. : 2 θέσεις
Β) Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης
Κοινωνικοί Λειτουργοί Τ.Ε. : 1 θέση
Γ) Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε. : 1 θέση
Ιατρός Παιδοψυχίατρος Π.Ε: 1 θέση
Δ) Δομή Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης
Ιατρός Παιδοψυχίατρος Π.Ε : 1 θέση
Ψυχολόγος (με ειδίκευση στην ψυχομετρία) Π.Ε : 1 θέση
Ε) Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς
Νοσηλευτικής Τ.Ε : 2 θέσεις
ΣΤ) Δομή Ψυχικής Υγείας Ζακύνθου
Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε. : 1 θέση

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/12/2017-22/01/2018

Πληροφορίες: τηλ. 210 8238332

 

Πηγή:career.duth.gr