Άνω των 10 δις. ευρώ ετησίως το οικονομικό αποτύπωμα των drones στην Ευρώπη

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Κρίσιμο μέγεθος αρχίζει να αποκτά σταδιακά η αγορά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών των λεγόμενων drones στην Ευρώπη. Έως το 2035, ο ευρωπαϊκός κλάδος των μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα απασχολεί άμεσα πάνω από 100.000 άτομα και θα έχει οικονομικό αντίκτυπο άνω των 10 δισ. ευρώ ανά έτος, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών.

Συνεπώς, η αγορά των drones αντιπροσωπεύει ήδη έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της αεροπορίας, με μεγάλες δυνατότητες για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ εργάζεται εδώ και μήνες για την έκδοση Κανονισμού για την ασφαλή ένταξη των τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενέκρινε τη συμφωνία, που συνήφθη με το Κοινοβούλιο στις 29 Νοεμβρίου, σχετικά με τους αναθεωρημένους κοινούς κανόνες ασφαλείας για την πολιτική αεροπορία. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τους πρώτους πανευρωπαϊκούς κανόνες για τα μη στρατιωτικά αεροσκάφη, που θα επιτρέπουν σε αεροσκάφη όλων των μεγεθών να κινούνται με ασφάλεια στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Σκοπός των νέων κανόνων είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε η ΕΕ να έχει την ικανότητα να χειριστεί την αναμενόμενη αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας κατά 50% κατά τα επόμενα 20 χρόνια και να εξασφαλίσει ότι οι αερομεταφορές της ΕΕ είναι προετοιμασμένες για τον σκληρό παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ο Κανονισμός, που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο από το 2008 νομοθετικό πλαίσιο, επιδιώκεται η θέσπιση κοινών κανόνων ασφάλειας για την πολιτική αεροπορία, καθώς και νέα εντολή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας(EASA).

Οφέλη

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς η χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών εξαπλώνεται, θα αυξάνεται και η ανάγκη εξισορρόπησης των πλεονεκτημάτων και των προκλήσεων που αυτά επιφέρουν. Για παράδειγμα, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιφέρει επιπρόσθετα οφέλη όταν χρησιμοποιείται για τη συλλογή και την ερμηνεία δεδομένων σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Εντούτοις, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε θέματα προστασίας δεδομένων, ιδιωτικού βίου, θορύβου και εκπομπών CO2.

Ο Κανονισμός καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς της αεροπορίας, όπως τα αεροσκάφη, τα αεροδρόμια, τις αεροπορικές δραστηριότητες και την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Περιγράφει επίσης την κατανομή καθηκόντων μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών αρχών.

Επόμενα βήματα

Τα νέα μέτρα βασίζονται σε πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Αερομεταφορών για την Ευρώπη. Στόχος της είναι να διασφαλιστεί ότι το κανονιστικό πλαίσιο για τις αερομεταφορές στην ΕΕ είναι έτοιμο για τις προκλήσεις που αναμένονται μετά το 2020.

Εφόσον το συμφωνηθέν κείμενο υποβληθεί σε οριστικοποίηση, θα εγκριθεί τυπικά από το Κοινοβούλιο και στη συνέχεια από το Συμβούλιο (συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση). Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Άνοιξη του 2018. Μετά από την έγκρισή του, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά από τη δημοσίευση.

Συστάσεις EASA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) συνιστά για τη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών:

Να έχετε ανά πάσα στιγμή το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντός ορατού πεδίου. Σχεδιάστε την πτήση και επιλέξτε έναν χώρο χωρίς εμπόδια. Λάβετε έγκριση αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας για αμειβόμενη εργασία. Μην πραγματοποιείτε πτήση κατά τρόπο που θέτει οποιονδήποτε σε κίνδυνο. Μην πραγματοποιείτε πτήση πάνω από ανθρώπους, περιουσίες ή οχήματα ή σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από αυτά. Μην πραγματοποιείτε πτήση σε ύψος μεγαλύτερο από 150 μέτρα από το έδαφος. Παραμένετε μακριά από αεροδρόμια και ελικοδρόμια. Μολονότι ορισμένα drones είναι εξίσου βαριά και γρήγορα με ένα αεροπλάνο, κάποια μπορούν επίσης να έχουν μορφή πολύ μικρών ηλεκτρικών «παιχνιδιών», τα οποία είναι ευρέως διαθέσιμα στους καταναλωτές.

Είναι τα μικρότερα drones που δημιουργούν κανονιστικά προβλήματα για την ΕΕ, της οποίας οι αρμοδιότητες περιορίζονται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη άνω των 150 kg. Τα ελαφρύτερα drones υπόκεινται σε διαφορετικούς και κατακερματισμένους εθνικούς κανόνες ασφάλειας ανά την ΕΕ. Επιπλέον, βασικές διασφαλίσεις δεν εφαρμόζονται συνεκτικά.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr