Αυτές είναι οι πιο κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το Forbes

    Από: Startup Team
πηγή: gr.askmen.com

Έχοντας απορροφήσει το σοκ από την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισµών το καλοκαίρι του 2015 και την υπερφορολόγηση των συνεπών φορολογουµένων, που οδήγησε σε συνεχή µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών και πάγωµα της κατανάλωσης, οι µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν να βρίσκουν πλέον έναν βηµατισµό ικανό να τις οδηγήσει σε αναπτυξιακή τροχιά, µε έµφαση στην εξωστρέφεια, καθώς η χώρα εργάζεται για να απαλλαγεί από τα Μνηµόνια και να αποκαταστήσει τη θέση της στις διεθνείς αγορές.

Η περυσινή χρονιά θεµελίωσε τη δυναµική ανάκαµψη της πλειονότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, παρά τις διαρκείς δυσκολίες, ανάκαµψη η οποία συνεχίστηκε και στην τρέχουσα χρήση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν όµιλοι µε έντονα διαφοροποιηµένη στρατηγική και δραστηριότητα, ισχυρό εξωστρεφές αποτύπωµα και µικρή (ή “ελεγχόµενη”) εξάρτηση από την εσωτερική αγορά, που συνεχίζει να υφίσταται τις επιπτώσεις της περαιτέρω συρρίκνωσης της κατανάλωσης και των στρεβλώσεων που δηµιουργεί η αύξηση της φορολόγησης, έµµεσης και άµεσης, των νοικοκυριών.

Ένα από τα ορόσηµα του 2016 ήταν η επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην κερδοφορία, έχοντας παράλληλα ενισχύσει την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Ακόµα και σήµερα διατηρούν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 που βρίσκεται µεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 17,2% κατά µέσο όρο, ή 33 δισ. ευρώ κεφάλαια. Καταλύτη για την πορεία τους το 2017 και στη νέα χρονιά αποτελεί η δυνατότητά τους να επιτύχουν τους στόχους µείωσης των µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPLs) και των ανοιγµάτων (NPEs), κάτι που θα κριθεί στη διάρκεια του 2018.

Αναλυτικά οι ελληνικές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ στο Forbes.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
gr.askmen.com