To ΦΕΚ για την πρόσληψη 20.000 νέων ανέργων

    Από: Startup Team

Δόθηκε στη δημοσιότητα το ΦΕΚ σχετικά με τις προσλήψεις 20.000 ανέργων του ΟΑΕΔ έως 35 ετών.

Αντικείμενο προγράμματος-Σκοπός του προγράμματος

!command:ad!

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγήσει το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους 20.000 νέων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων μισθωτής εργασίας μέσω της ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
α. Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν, προσωπικό.
β. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν, προσωπικό, και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά).
γ. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν, προσωπικό, και στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά), κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

Δεν ισχύει ο περιορισμός του ανωτέρω εδαφίου, ως προς την απασχόληση προσωπικού, στην περίπτωση κατά την οποία τα μέλη των Κ.ΑΛ.Ο., απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,στους ανωτέρω φορείς, όταν η πρώτη πρόσληψη στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, αφορά σε ωφελούμενο μη μέλος της Κ.ΑΛ.Ο.
Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση επιθυμεί να δημιουργήσει περισσότερες από μία θέσεις απασχόλησης, μπορεί να ενταχθεί για το σύνολο των θέσεων στο πρόγραμμα, εφόσον προβεί σε πρόσληψη του προσωπικού ταυτόχρονα.

2. Οι δικαιούχοι της παραγράφου 1, δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα ακόμη και αν συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως νομικές οντότητες, που απασχολούν ή απασχολούσαν κατά το παρελθόν προσωπικό, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους θα είναι έως 50% (ατομικά ή αθροιστικά). Δεν εντάσσονται:
α. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν ή απασχόλησαν προσωπικό κατά το παρελθόν με τον περιορισμό της παραγράφου 1γ του παρόντος.
β. Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών, ως μέλη επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, που στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50%, οι οποίες απασχολούν ή απασχόλησαν κατά το παρελθόν προσωπικό.

γ. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχει ως μέλος νέος ηλικίας έως 35 ετών με ποσοστό άνω του 50%, που είτε α) ως ατομικός επιχειρηματίας είτε β) ως μέλος άλλης επιχείρησης οποιασδήποτε νομικής μορφής, στην οποία συμμετέχει ως μέλος στο εταιρικό ή μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 50%, απασχολεί ή απασχόλησε προσωπικό κατά το παρελθόν.
δ. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (28 Α’) και του ν. 3812/2009 (234 Α’).
ε. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.
στ. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.
ζ. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
η. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχοληθούν το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.
θ.i. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1407/2013 (άρθρο 1).
ii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια).
iii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών).
iv. Τα νυχτερινά κέντρα.
v. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.
vi. Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό.
vii. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος,σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις θϊ έως θνϊϊ, η επιχείρηση για να ενταχθεί θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσεων θΐ έως θνΐΐ.

3. Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:
Άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει:
α. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
β. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Εξαιρέσεις:
Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται επιχειρήσεις, για άτομα που:
i. θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου),
ii. είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε.,
iii. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.,
iv. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων [πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους ή μη στο Δ.Σ.].
ν. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – Κ.ΑΛ.Ο.),
vi. τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998,
vii. θα απασχοληθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,
viii. θα απασχοληθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης),
ix. θα απασχοληθούν με έμμισθη εντολή.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος, δεν πρέπει να έχουν απασχοληθεί, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής από τους δικαιούχους, σε επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στις οποίες συμμετέχουν ή συμμετείχαν οι δικαιούχοι, είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως νομικές οντότητες, με ποσοστό συμμετοχής έως 50% (ατομικά ή αθροιστικά).

Άρθρο 5
Διάρκεια προγράμματος και ποσό επιχορήγησης

1. Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών και στους δώδεκα (12) μήνες, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.

2. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα άδειας.

Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.

2. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα επισυνάπτουν με ηλεκτρονική σάρωση:
α. Οι ατομικές επιχειρήσεις, τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (αρχική ή/και τροποποιητική).
β. Τα νομικά πρόσωπα, πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης καθώς και καταστατικά των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετείχαν οι δικαιούχοι κατά το παρελθόν.

3. Στην ηλεκτρονική αίτηση, η επιχείρηση πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά, τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και μόνο τα -τυχόν- νομικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέτοχοι της επιχείρησης από 25% και άνω, ανεξαρτήτως εάν τα νομικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι μέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων.

4. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΓΓΠΣ και του ΕΦΚΑ.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής, η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής.
Η ακριβής διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης θα εξειδικευθεί στην δημόσια πρόσκληση.

Για να διαβάσετε το ΦΕΚ, πατήστε εδώ.