“The Leading Scholars Series” | Ο Dr. Peter Cappelli από το Wharton School μίλησε για το Agile Project Management

    Από: Startup Team

Το ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, πραγματοποίησε τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017, την εναρκτήρια εκδήλωση της σειράς ομιλιών με τίτλο “The Leading Scholars Series” με ομιλητή  τον Dr. Peter Cappelli, διακεκριμένο Καθηγητή Management και Διευθυντή του Κέντρου Ανθρώπινου Δυναμικού του Wharton School at the University of Pennsylvania.

Ο σκοπός της σειράς αυτής ομιλιών είναι να φέρουν προς συζήτηση και δημιουργική σκέψη καινούριες ιδέες και προοπτικές από το διεθνές περιβάλλον, αγγίζοντας θέματα που απασχολούν τους Έλληνες-Στελέχη επιχειρήσεων, και να προκαλέσουν έναν δημιουργικό διάλογο προς εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων και υιοθέτηση νέων πρακτικών.

Στην πρώτη αυτή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστη αίθουσα εγκαταστάσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου στην Πλάκα, o Dr. Cappelli, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 20 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο, μίλησε για το “Agile Project Management in the era of the Agile Revolution”. Η παρουσίαση του μάλιστα υπήρξε μια πρόγευση του περιεχομένου ακαδημαϊκού άρθρου του με το ίδιο θέμα, που θα δημοσιευθεί σύντομα στο πασίγνωστο Harvard Business Review.

Ο Πρύτανης του ALBA, Καθηγητής Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου κηρύσσοντας την έναρξη της εκδήλωσης στο χαιρετισμό του ανέφερε: “ Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς και αλλάζει τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τη δουλειά μας, ενώ η παγκοσμιοποίηση μεγεθύνει το φαινόμενο της τεχνολογικής εξέλιξης. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να μάθουμε νέους τρόπους για να δουλεύουμε, να αναπτύξουμε αυτό που λέμε μαθησιακή ευελιξία (learning agility). Η διαδικασία της μάθησης είναι στο DNA του ALBA, αλλά η προτεραιότητα μας είναι η μάθηση να είναι σχετική με την εποχή και τις εξελίξεις. Έτσι, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την σειρά διαλέξεων αφενός για να έρθουμε σε επαφή και αφετέρου για να μάθουμε από τους καλύτερους επιστήμονες και επαγγελματίες.”

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Executive MBA, Καθηγητής Κυριάκος Κυριακόπουλος, προλογίζοντας τον Dr. Cappellli ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι ιδέες του Dr. Cappelli είναι καινοτόμες και έχουν επηρεάσει βαθύτατα τον τρόπο που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε επίμαχα θέματα σχετικά με την απασχόληση και την εργασία στην σύγχρονη εποχή.

Στην ομιλία του, ο Dr. Cappelli ανέπτυξε τη σκέψη του για την ουσία της ευέλικτης διαχείρισης έργου, ως ένα εργαλείο διοίκησης που εμπλέκει και ευθυγραμμίζει ανθρώπους, διαδικασίες και συστήματα σε μία κοινή πορεία, συμβατή με τους στόχους της επιχείρησης. Οι αλλαγές στην οργάνωση των επιχειρήσεων, προκειμένου να υποστηρίξουν την ευελιξία, είναι απαραίτητες και επηρεάζουν κάθε πτυχή της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του καθηγητή, η ευέλικτη διαχείριση έργου (Agile Project Management) είναι ουσιαστικά μία καινούρια φιλοσοφία διοίκησης που εστιάζει στους ανθρώπους και την επικοινωνία και οδηγεί σε διαρκή ανάπτυξη. Πρόκειται για υιοθέτηση καινούριων συστημάτων διαχείρισης έργων που είναι ευκολότερα, γρηγορότερα και χαμηλότερου κόστους. Παράλληλα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση. Η διαφορά έγκειται στο ότι σύμφωνα με την καινούρια αυτή προσέγγιση διοίκησης πλέον τον πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι άνθρωποι και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και δευτερευόντως οι διαδικασίες και τα πλάνα.

Οι ομάδες έργου είναι υπεύθυνες για τη λήψη αποφάσεων, έχοντας τη διακριτική ευχέρεια να λειτουργούν με αυτονομία, ενώ οι πελάτες εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αλλά και στη λήψη αποφάσεων. Η κατανομή των εργασιών και η δημιουργία ομάδων έργου πραγματοποιούνται τη στιγμή που προκύπτει η ανάγκη και όχι εκ των προτέρων, σύμφωνα με κάποιο σχέδιο, ενώ τα αποτελέσματα των έργων και τα προϊόντα, ήδη από το αρχικό στάδιο, παρουσιάζονται στον πελάτη για ανατροφοδότηση και παράλληλα υποβάλλονται σε διαρκή τεστ και βελτιώσεις, προκειμένου να πάρουν την τελική τους μορφή – συνεπώς η επανάληψη ως διαδικασία είναι εξίσου σημαντική. Ουσιαστικά, οι ομάδες έργου αναδιαμορφώνουν τους στόχους και ελέγχουν τους πόρους.

Ο καθηγητής έκλεισε την ομιλία του θίγοντας το ζήτημα του πώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία επηρεάζουν τη διοίκηση των ανθρώπων και την αξιολόγησή τους, κυρίως από τη στιγμή που οι στόχοι αλλάζουν διαρκώς, όπως και η διάρκεια υλοποίησης των έργων. Συνεπώς, σύμφωνα με την ευέλικτη διαχείριση έργου, οι καθιερωμένες διαδικασίες αξιολόγησης από τον προϊστάμενο θα πρέπει να αντικατασταθούν με άλλες, όπου οι πελάτες θα αξιολογούν συνεχώς και κατ’ επανάληψη τους ανθρώπους και τις ομάδες.

 

Η δεύτερη ομιλία της σειρά θα λάβει χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2018. Για περισσότερες πληροφορίες events@alba.acg.edu