Οι προκηρύξεις για τις γραμματείες υπουργείων

    Από: Startup Team

Εκδόθηκαν Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων γραμματέα σε γραμματείες Υπουργείων. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες.

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 12ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Εκδόθηκε επίσης, η 11ΕΣ/2018 Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ακόμη, αναρτήθηκε η 10ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ανακοινώθηκε και η 9ΕΣ/2018 Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Παράλληλα, έγινε γνωστή η 8ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Επιπλέον, εκδόθηκε η 7ΕΣ/2018 Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ισχύει επιπρόσθετα η 6ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Καθώς και ανακοινώθηκε η 5ΕΣ/2018 Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τέλος, εκδόθηκε η 4ΕΣ/2018 Πρόσκληση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πλήρωση της θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Πηγή:e-dimosio.gr