Οι δαπάνες για λύσεις Blockchain θα ανέλθουν σε $9,2 δις το 2021

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Μία ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά αποδεικνύεται αυτή του blockchain, καθώς, για το 2018, οι σχετικές δαπάνες αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Η πορεία θα συνεχίσει να είναι έντονα ανοδική και τα επόμενα χρόνια, με το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης των δαπανών για λύσεις blockchain να υπολογίζεται σε περίπου 81% έως το 2021. Σε απόλυτα μεγέθη, οι δαπάνες για το blockchain, σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται να διαμορφωθούν στα επίπεδα των $9,2 δις το 2021, από $2,1 δις το 2018 και $945 εκατ. το 2017. 

Το 2017 ήταν ένα έτος πειραματισμού για το blockchain, καθώς επιχειρήσεις και οργανισμοί άρχισαν να συνειδητοποιούν τόσο τα οφέλη, όσο και τις προκλήσεις. Το 2018 θα είναι ένα κρίσιμο στάδιο, καθώς θα φανεί, αν εταιρείες και οργανισμοί κάνουν το μεγάλο βήμα και περάσουν από την απλή δοκιμή των πλεονεκτημάτων του blockchain στην πλήρη υιοθέτησή του”, αναφέρουν οι αναλυτές της IDC.

Οι παραπάνω προβλέψεις περιλαμβάνονται σε σχετική μελέτη της εταιρείας (Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide from International Data Corporation), η οποία εξετάζει την πορεία της παγκόσμιας αγοράς των λύσεων blockchain.

Το ρόλο της “ατμομηχανής” για τη συγκεκριμένη αγορά θα αποτελέσουν οι ΗΠΑ, καθώς η περιοχή θα συνεχίσει να επενδύει τεράστια κονδύλια σε λύσεις blockchain, κυρίως, στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τη βιομηχανία. “Οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων εφαρμογών, προωθώντας παράλληλα νέες και  δημιουργώντας, ταυτόχρονα, νέες ροές εσόδων για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις”, αναφέρει η μελέτη της IDC.

Η Δυτική Ευρώπη

Οι δαπάνες για λύσεις Blockchain θα ανέλθουν σε $9,2 δις το 2021

Σύμφωνα με την ανάλυση της IDC, οι ΗΠΑ θα αντιπροσωπεύουν το 40% των παγκόσμιων δαπανών για λύσεις blockchain μέχρι το 2021. Η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, διεθνώς, για το blockchain θα είναι αυτή της Δυτικής Ευρώπης, με την Κίνα και την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας) να ακολουθούν στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Στο μεταξύ, η μεγαλύτερη ανάπτυξη των δαπανών για το blockchain θα σημειωθεί στη Λατινική Αμερική και την Ιαπωνία, όπου ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης, έως το 2021, θα είναι της τάξης του 152% και 127%, αντίστοιχα.

Κλάδοι

Σε επίπεδο κλάδων, ο πιο ισχυρός τομέας όσον αφορά τις δαπάνες για λύσεις blockchain θα είναι ο χρηματοπιστωτικός με επενδύσεις $754 εκατ. το 2018, κυρίως, λόγω της ταχείας υιοθέτησης της τεχνολογίας από τον τραπεζικό κλάδο.

Ο τομέας της διανομής και των υπηρεσιών με $510 εκατ. το 2018, θα είναι η επόμενη πιο δυναμική αγορά, ενώ στην τρίτη θέση θα βρεθεί ο κλάδος των κατασκευών και υποδομών με δαπάνες $448 εκατ. το 2018.

Στις ΗΠΑ, ο πιο δυναμικός τομέας για το blockchain θα είναι αυτός της διανομής, ενώ για τη Δυτική Ευρώπη, την Κίνα και την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, αυτόν το ρόλο θα παίξει ο χρηματοπιστωτικός τομέας.

Από το σύνολο των δαπανών για λύσεις blockchain, το 75% αφορά – και θα αφορά έως το 2021 – δαπάνες για υπηρεσίες ΙΤ και για επαγγελματικές υπηρεσίες.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr