Προτεραιότητα για τις ελληνικές εταιρείες η Βιώσιμη Ανάπτυξη

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Προσηλωμένες στους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), τους οποίους δηλώνουν ετοιμότητα να υλοποιήσουν, είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις. Συνολικά, όπως διαπιστώνει μελέτη της ΕΥ για το Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενθαρρυντική κρίνεται η προθυμία πολλών επιχειρήσεων να εντάξουν τους SDGs στη στρατηγική τους. Απαιτείται, ωστόσο, ευαισθητοποίηση και εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε συγκεκριμένα σχέδια και δράσεις για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι στόχοι υψηλότερης προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους, είναι οι: “Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη” (SDG 8), “Βιομηχανία Καινοτομία και Υποδομές” (SDG 9), “Προσιτή και καθαρή Ενέργεια” (SDG 7), “Ποιοτική Εκπαίδευση”, (SDG 4), “Ισότητα των Φύλων” (SDG 5), “Δράση για το Κλίμα” (SDG 13) και “Συνεργασία για τους Στόχους” (SDG 17). Οι SDGs (Sustainable Development Goals) αποτελούν, σήμερα, μία παγκόσμια αναγνωρίσιμη και αποδεκτή πλατφόρμα δράσης και επικοινωνίας, που στοχεύει, μέσω της επίτευξης 17 στόχων και 169 υπο-στόχων, στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του πλανήτη και στην οικονομική ευημερία.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΥ για τον ΣΕΒ, οι SDGs υψηλότερης προτεραιότητας, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης ή κλάδου, για την Ελλάδα είναι ο SDG 8 “Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη” και ο SDG 9 “Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές”. Όπως διαπιστώνει η έρευνα, εννέα στις δέκα επιχειρήσεις θεωρούν αρκετά έως εξαιρετικά σημαντική την ενσωμάτωση των SDGs στη στρατηγική τους. Επιπλέον, πάνω από έξι στις δέκα μεγάλες εταιρείες εμφανίζονται ώριμες να προχωρήσουν με την ενσωμάτωση των SDGs στη στρατηγική τους. Από τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, περίπου μία στις δύο εμφανίζεται έτοιμη προς την κατεύθυνση αυτή.

Η σπουδαιότητα των SDGs αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία ακόμα και επιχειρήσεων που δεν έχουν ξεκινήσει την ενσωμάτωση, διαφαίνεται, όμως, ότι η εφαρμογή τους δε θα είναι εύκολη υπόθεση. Με ισχυρή δέσμευση να προχωρήσουν σε επόμενο στάδιο ενσωμάτωσης μέχρι το 2020, εμφανίζεται το 44% των επιχειρήσεων, όπου κυριαρχούν και πάλι οι μεγάλες. Δυστυχώς, τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις δεν δηλώνουν καμία δέσμευση για την υιοθέτηση των SDGs την επόμενη τριετία.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr