Το 2018, “έτος – σταθμός” για την προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

“Έτος – σταθμό” για την προστασία των προσωπικών δεδομένων χαρακτηρίζει το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αφορμή τον εορτασμό της ευρωπαϊκής ημέρας προστασίας των δεδομένων, που ήταν η χθεσινή (28η Ιανουαρίου), η Επιτροπή επανέλαβε το στίγμα της για μια στρατηγική προστασίας των δεδομένων, κατάλληλη για μια ψηφιακή και παγκοσμιοποιημένη εποχή. Σε κοινή τους δήλωση οι Αντιπρόεδροι κ. κ. Fr. Timmermans, Α. Ansip και οι Επίτροποι, κυρίες V. Jourová και M. Gabriel, παρουσίασαν τον “οδικό χάρτη”, ο οποίος θα οδηγήσει την Ευρώπη σε μια νέα εποχή προστασίας των δεδομένων.

Με μόλις λίγες περισσότερες από 100 ημέρες να απομένουν μέχρι την εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων στις 25 Μαΐου, η Επιτροπή σε χθεσινό της κείμενο, υπογραμμίζει σχετικά: “Το Μάιο του 2018, θα γίνουν πραγματικότητα εκσυγχρονισμένοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Οι κανόνες αυτοί απαντούν στις προκλήσεις, που ο ψηφιακός κόσμος θέτει στο δικαίωμά μας σε προστασία των δεδομένων μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερήφανη διότι πρωτοπορεί και θέτει υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε τις αξίες μας για προστασία των δεδομένων διεθνώς. Οι οικονομίες μας εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από τις διεθνείς ροές δεδομένων”.

Όσον αφορά τους σταθμούς του “οδικού χάρτη”, που θα οδηγήσει την Ε.Ε. στην εφαρμογή του νέου Κανονισμού, η Επιτροπή ήδη εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τις εθνικές Αρχές προστασίας δεδομένων, τις εθνικές διοικήσεις και τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για τη νέα εποχή. Επιπλέον, θα διεξαγάγει εκστρατεία ενημέρωσης για να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι έχουν πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων τους.

Δικαίωμα στη λήθη

Σε συνδυασμό με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα νέα μέτρα θα διευκολύνουν την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών. Αμφότερες οι εν λόγω προτάσεις περιμένουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών – μελών.

Με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων οι  Ευρωπαίοι αναμένεται να απολαμβάνουν νέα δικαιώματα. “Το δικαίωμα σε σαφή και κατανοητή πληροφόρηση θα εμποδίζει τις εταιρείες να κρύβονται πίσω από δυσνόητα νομικά κείμενα, προκειμένου να αποσπάσουν τη συγκατάθεσή μας. Η φορητότητα, το δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σας από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλον, αποτελεί ένα ακόμη νέο δικαίωμα, το οποίο θα σας παρέχει τη δυνατότητα εύκολης αλλαγής παρόχου υπηρεσιών. Υφιστάμενα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη λήθη, γίνονται σαφέστερα”, αναφέρουν στην κοινή χθεσινή τους δήλωση τα μέλη της Επιτροπής.

Επιπλέον, η βελτίωση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται, επίσης, περισσότερη ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Οι μισοί Ευρωπαίοι χρήστες του Διαδικτύου ανησυχούν για τον κίνδυνο κατάχρησης των προσωπικών τους πληροφοριών. Πλέον, αν προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα, που βρίσκονται στην κατοχή εταιρείας εκτεθούν λόγω κυβερνοεπίθεσης, η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τις αρχές και τους χρήστες της εντός 72 ωρών.

Περαιτέρω, μία ακόμη σημαντική καινοτομία των νέων κανόνων είναι ότι εξασφαλίζουν πως όποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβαίνουν σύνορα, η προστασία τους τα συνοδεύει. Αν μια εταιρεία συλλέγει δεδομένα στην Ευρώπη, θα υποχρεούται να τηρεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ακόμη κι αν αναλύει τα δεδομένα εκτός Ευρώπης. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο σε έναν παγκοσμιοποιημένο και διασυνδεδεμένο πλανήτη.

Βήματα

Πέραν του νέου Κανονισμού, η Ευρώπη εφαρμόζει μια συνολική πολιτική για την προστασία των δικαιωμάτων. Το 2016 δρομολόγησε την “ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής Ε.Ε. – ΗΠΑ”, προκειμένου να διευκολύνει τις ανταλλαγές δεδομένων.

Επί του παρόντος, η Ένωση βρίσκεται σε διάλογο με την Ιαπωνία με στόχο να ολοκληρώσει τις τυπικές διαδικασίες που θα καταστήσουν δυνατή την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ Ε.Ε. και Ιαπωνίας.

Παγκόσμια ημέρα

Στις 28 Ιανουαρίου κάθε έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιορτάζει την ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των δεδομένων.

Η μεταρρύθμιση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων συμφωνήθηκε τον Απρίλιο του 2016 (δήλωση). Οι νέοι ενωσιακοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 25η Μαΐου 2018.

Τον Ιανουάριο του 2017, η Επιτροπή πρότεινε την εναρμόνιση των κανόνων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) με τα νέα, παγκόσμιας εμβέλειας πρότυπα του ενωσιακού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Το Σεπτέμβριο του 2017, η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο σύνολο κανόνων που θα διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ε.Ε.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr