Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό έργο για την υλοποίηση Διδακτορικών και την ενίσχυση της Συνεργασίας Πανεπιστημίων και ΜΜΕ

    Από: Startup Team

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Πολυτεχνείου του Μπάρι στην Ιταλία, την προηγούμενη εβδομάδα, η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Grasping Innovation in Europe through a closer iNterAction between Heis and Smes / GIENAHS. Το έργο GIENAHS ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων Erasmus+, KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good και επιδιώκει την ενίσχυση της Καινοτομίας και Συνεργασίας Πανεπιστημίων και ΜΜΕ με απώτερο στόχο τη θεσμοθέτηση σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο του θεσμού του Βιομηχανικού Διδακτορικού. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει ως εταίρος το ΤΕΙ Ηπείρου με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Χρυσόστομο Στύλιο, στο έργο, συμμετέχουν συνολικά 10 εταίροι, πέντε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τέσσερεις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ένας οργανισμός εκπαίδευσης,  από έξι ευρωπαϊκές χώρες

Εταιρικό Σχήμα

 1. Universus-Csei (Ιταλία), Επικεφαλής Εταίρος, www.universus.it
 2. Idea75 (Ιταλική Εταιρία), www.idea75.it
 3. Anglia Ruskin University (Ην. Βασίλειο), www.anglia.ac.uk
 4. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, www.ce.teiep.gr , kic.teiep.gr
 5. NOESIS (Ελληνική Εταιρία), www.noesis-tech.com
 6. Warsaw University of Technology (Πολωνία), www.pw.edu.pl
 7. DEST (Πολωνική Εταιρία),  www.dest.pl
 8. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” (Ρουμανία), www.tuiasi.ro
 9. Exquisite (Ρουμανική Εταιρία), www.exquisite.ro
 10. Chalmers University of Technology (Σουηδία), www.chalmers.se

Το έργο GIENAHS στοχεύει στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες αν και αποτελούν την πραγματική κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη οργάνωση της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α)

Η αλληλεπίδραση αυτή θα προωθηθεί μέσα από μία σειρά ενεργειών που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου, όπως είναι:

 • Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας μεταξύ των ΑΕΙ και ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Ο καθορισμός ενός προτύπου  και μεθοδολογίας της ΕΕ για την βέλτιστη συνεργασία των ΑΕΙ και ΜΜΕ με στόχο τη συν-δημιουργίας γνώσης και καινοτομίας
 • Ο καθορισμός μίας καινοτόμου μεθοδολογικής προσέγγισης για τον σχεδιασμό βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευρωπαϊκών ΜμΕ.
 • Η δοκιμή αυτής της νέας μεθοδολογίας στο σχεδιασμό πιλοτικών βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών προσανατολισμένης στις ΜΜΕ του τομέα της μεταποίησης
 • Η εναρμόνιση των ευρωπαϊκών διδακτορικών διατριβών που σχετίζονται με τη βιομηχανία προκειμένου να προωθηθεί η κινητικότητα των ερευνητών στις επιχειρήσεις
 • Δημιουργία ενός σταθερού Παρατηρητηρίου ΑΕΙΙ και ΜΜΕ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ικανών να δημιουργήσουν μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ, των ΑΕΙ και των ερευνητών, πολλαπλασιάζοντας και δημιουργώντας νέες ελκυστικές ευκαιρίες απασχόλησης για τη βιομηχανική έρευνα στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ.

Είναι σημαντικό το γεγονός, ότι το μόνο ΑΕΙ που συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο είναι το ΤΕΙ Ηπείρου και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Συγκεκριμένα, η επιστημονική κατάρτιση των ερευνητών του εργαστηρίου θα υποστηρίξει σημαντικά τις τεχνικές ομάδες που θα συσταθούν προκειμένου να δημιουργηθούν τα νέα εργαλεία κατάρτισης και καθοδήγησης, που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για τη μελέτη των νέων κατευθύνσεων αλλά και θα συμβάλλει στη δόμηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning platform) που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου.

 

Σύνταξη – Επιμέλεια:

Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής