Η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα διπλασιάζεται ανά έτος

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Σημαντική διεύρυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών στην Ελλάδα παρατηρείται από το 2014. Για την ακρίβεια, η χρήση ηλεκτρονικών πληρωµών (µε κάρτες) διευρύνεται, διπλασιαζόμενη σχεδόν από έτος σε έτος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από €71 εκατ. το 2014, η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών (κάρτες) ανήλθε σε €122 εκατ. το 2015 και σε €280 εκατ. το 2016, ενώ για το 2017 εκτιμάται πως θα υπερβεί τα €550 εκατ.

Στο ίδιο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφερόμενο στις ψηφιακές επιδόσεις της δημόσιας διοίκησης σημειώνει ότι “σηµαντική σε αποτελεσµατικότητα είναι η κατάκτηση της λειτουργίας της οικονοµίας και της δηµόσιας διοίκησης µε βάση τις σύγχρονες ηλεκτρονικές χρηµατοοικονοµικές συνθήκες, οι οποίες θα βοηθήσουν µακροχρόνια και στη µείωση της παραοικονοµίας”. Στο ίδιο σημείο, το Υπουργείο σχολιάζει ότι “οι φορολογικοί έλεγχοι έχουν αυξηθεί σηµαντικά, ενώ προετοιµάζεται η εφαρµογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου µέσα στο 2018, για το οποίο υπεύθυνη είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)”.

Επαναπροσανατολισμός

Στο ίδιο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, η ηγεσία του Υπουργείου εκτιμά ότι “το παραγωγικό υπόδειγµα αλλάζει”. Τονίζει δε ότι η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγµατος “διαφαίνεται καθαρά στην αύξηση του βαθµού εξωστρέφειας της οικονοµίας, καθώς ο λόγος εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών προς το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές αυξήθηκε από 29,5% το 2014 σε 31,9% το 2017 (9µηνα), που αποτελεί και νέο εθνικό ρεκόρ”.

Ως ενδεικτικές κινήσεις στην προσπάθεια επαναπροσανατολισµού του παραγωγικού υποδείγµατος, αναφέρει τις εντάξεις και τις δαπάνες των δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΠΑΝΕΚ. Σύμφωνα με τον απολογισμό του Υπουργείου στο Πρόγραμμα “Πτυχιούχοι Α” υπήρξαν 1.813 εντάξεις µε δαπάνη €45.509.697, στη “Νεοφυή επιχειρηματικότητα” υπήρξαν 363 εντάξεις με δαπάνη €20.590.108, ενώ στη Δράση “Αναβάθµιση ΜμΕ” υπήρξαν 754 εντάξεις και δαπάνη €38.202.703.

Αναφορικά με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η πλήρης ενεργοποίηση του Αναπτυξιακού Νόµου θα πρέπει να αναμένεται μέσα στο 2018, ενισχύοντας τις επενδύσεις ΜμΕ κυρίως. Ήδη, σύμφωνα με όσα σημειώνονται, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηµατικότητας του Αναπτυξιακού Ν.4399/16, στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν εγκριθεί 70 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ενισχυόμενου κόστους €518.835.946,51.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr