Συμμετέχετε στο ερωτηματολόγιο και επιλέξετε τις Triple E-dge δεξιότητες!

    Από: Startup Team

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου «Triple E-dge – Entrepreneurship, employability and enterprising in a digital and gaming environment», πραγματοποιεί την παρακάτω έρευνα, ταυτόχρονα με το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και την Ολλανδία, προκειμένου να εντοπιστούν οι πιο σχετικές δεξιότητες όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα.

Τί χρειάζεται να έχει ένας εργαζόμενος για να βελτιώσει τις ηγετικές ή τις επικοινωνιακές του ικανότητες; Είναι η αυτοπεποίθηση πιο σημαντική από την ενσυναίσθηση, ή η αναλυτική σκέψη πιο χρήσιμη από τη δημιουργική;  Μπορείτε να συμμετέχετε, οποίος και να είναι ο τομέας δραστηριοποίησής σας, καθώς το ερωτηματολόγιο αφορά τις επιχειρησιακές δεξιότητες εν γένει, ενώ οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε χρήσιμα προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ goo.gl/VZBxGu

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δε θα σας πάρει περισσότερο από 5 λεπτά! Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας και θα τύχουν της αντίστοιχης εμπιστευτικότητας.