Επιχειρήσεις και οργανισμοί υπο-αξιοποιούν τα Data και Analytics

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ψηφιακά “ανώριμη” όσον αφορά την αξιοποίηση εργαλείων, όπως είναι η διαχείριση και η ανάλυση των δεδομένων, παραμένει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και οργανισμών σήμερα. Το 91% των εταιρειών, παγκοσμίως, απαντά σήμερα ότι δεν έχει φτάσει ακόμη σε ένα υψηλό επίπεδο αξιοποίησης των δεδομένων και των analytics. Μάλιστα, αυτή η ψηφιακή υστέρηση παρατηρείται παρά το γεγονός ότι οι δύο τομείς (data και analytics) αποτελούν την πρώτη επενδυτική προτεραιότητα για τους CIO (Chief Information Officer), ανά τον κόσμο, τα τελευταία χρόνια.

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει μια παγκόσμια έρευνα της Gartner Inc (σε δείγμα 196 οργανισμών), η οποία ζήτησε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν τις επιχειρήσεις τους, σύμφωνα με τα πέντε επίπεδα ωριμότητας της Gartner για τα data και τα analytics. Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 60% των ερωτηθέντων σε όλο τον κόσμο βαθμολογούνται στα τρία χαμηλότερα επίπεδα αναφορικά με την αξιοποίηση των δύο τομέων.

“Οι περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν καλύτερη δουλειά όσον αφορά τα δεδομένα και την ανάλυσή τους, δεδομένων των πλεονεκτημάτων που έχουν οι δύο αυτοί τομείς. Οι οργανισμοί με υψηλά επίπεδα ωριμότητας στην αξιοποίηση των data και analytics απολαμβάνουν αυξημένη ευελιξία, καλύτερη σχέση με τους μετόχους και τους προμηθευτές και ευκολότερη χρήση προηγμένων προγνωστικών και μορφών ανάλυσης. Όλα αυτά μεταφράζονται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και διαφοροποίηση”, αναφέρει η ανάλυση της Gartner.

Υστέρηση στην ΕΜΕΑ

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το 48% των οργανισμών της Ασίας-Ειρηνικού (APAC) ανέφερε ότι η ωριμότητα στην αξιοποίηση data και analytics είναι στα δύο πρώτα επίπεδα. Αυτό συγκρίνεται με το ποσοστό 44% στη Βόρεια Αμερική και μόλις 30% στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA).

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και οργανισμών, ανά τον κόσμο, αξιολογήθηκε στο “επίπεδο τρία” ως προς την ωριμότητα (34%) ή το “επίπεδο τέσσερα” (31%). Ένα ποσοστό 21% των ερωτηθέντων κατατάσσεται στο “δεύτερο επίπεδο” και το 5% στο βασικό “επίπεδο ένα”. Μόνο το 9% των οργανώσεων που ερωτήθηκαν ανέφερε ότι βρίσκεται στο υψηλότερο, “επίπεδο πέντε”, όπου εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αξιοποίησης των data και analytics.

 

Σύμφωνα με την έρευνα, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας ήταν μακράν το πιο συνηθισμένο επιχειρηματικό πρόβλημα, που οι οργανισμοί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν με τη χρήση data και analytics, με το 54% των ερωτηθέντων σε όλο τον κόσμο να το εντάσσει στα τρία πρώτα προβλήματα. Η βελτίωση της πελατειακής εμπειρίας και η ανάπτυξη νέων προϊόντων, αποτελούσαν τη δεύτερη συνηθέστερη χρήση, με το 31% των ερωτηθέντων να αναφέρει τους δύο αυτούς τομείς.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι, παρά τη μεγάλη προσοχή γύρω από τις προηγμένες μορφές ανάλυσης, το 64% των οργανώσεων εξακολουθεί να θεωρεί τις επιχειρηματικές αναφορές και τους πίνακες ελέγχου ως τις πλέον κρίσιμες για τις επιχειρήσεις εφαρμογές για δεδομένα και αναλύσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι παραδοσιακές πηγές data, όπως τα δεδομένα συναλλαγών και τα αρχεία καταγραφής, εξακολουθούν να κυριαρχούν, αν και το 46% των οργανισμών αναφέρει και τα εξωτερικά δεδομένα.

Εμπόδια

Την ίδια στιγμή, πάντως, οργανισμοί και επιχειρήσεις αναφέρουν ένα ευρύ φάσμα εμποδίων, που τους αποθαρρύνει από το να αυξήσουν τη χρήση data και analytics. Τα τρία πιο κοινά εμπόδια, που εντόπισε η έρευνα, είναι ο καθορισμός της στρατηγικής για την αξιοποίηση των data και analytics, ο καθορισμός του τρόπου απόδοσης των έργων και η επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τους κινδύνους ασφάλειας των δεδομένων.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα διεξήχθη με ηλεκτρονικό τρόπο το 2ο τρίμηνο του 2017 μεταξύ των μελών του Gartner Research Circle, ενός πάνελ που διαχειρίζεται η Gartner και αποτελείται από ηγέτες πληροφορικής και επιχειρήσεων. Συνολικά, 196 ερωτηθέντες από την περιοχή της EMEA, την APAC και τη Βόρεια Αμερική ολοκλήρωσαν την έρευνα.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr