Εναρκτήρια Ημερίδα για το Βαλκανο-Μεσογειακό Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

    Από: Startup Team

Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται , στο Επιμελητήριο Άρτας από τις 6.00μμ έως 9.00μμ, η εναρκτήρια ημερίδα για το διακρατικό έργο «BalkanMed INNOVA» στα πλαίσια του «INTERREG Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020» στο οποίο συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου και απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, μελλοντικούς επιχειρηματίες και οποιονδήποτε άλλο επιθυμεί να γίνει επιχειρηματίας καθώς και σε στελέχη  ΜμΕ.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

  • ΔΩΡΕΑΝ διαδικτυακά μαθήματα πάνω σε τέσσερεις  οικονομικούς τομείς,
  • ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία εξατοµικευµένης υποστήριξης (καθοδήγησης) για τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες,
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ για την υλοποίηση των πιο αξιόλογων Επιχειρηματικών Ιδεών που θα προκύψουν με την υποστήριξη του Έργου.

Συγκεκριμένα, με το Έργο BalkanMed INNOVA επιδιώκεται:

– η ενθάρρυνση της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων

– η καλλιέργεια πνεύματος πιο φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη Μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)

– η τόνωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας

με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε τέσσερεις (4) οικονομικούς τομείς μεγάλης στρατηγικής σημασίας για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας. Οι τομείς αυτοί είναι:

Ο τομέας του Τουρισμού & της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο Αγροδιατροφικός τομέας, ο τομέας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και ο τομέας Ενέργεια και Περιβάλλον, οι οποίοι είναι ταυτοχρόνως και ανεξάρτητοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και τομείς με παρουσία και εφαρμογή σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Ομιλητές της ημερίδας θα είναι οι:

–  Δρ. Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

«Καινοτομία και Νεοφυείς Επιχειρήσεις. Μύθος ή Πραγματικότητα»

–  Δρ. Καφετζόπουλος Δημήτριος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Διοίκησης της Ποιότητας και

Καινοτομίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου

«Η ποιότητα και η καινοτομία ως παράγοντες αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης των  Ελληνικών

επιχειρήσεων τροφίμων»

–  Δρ. Δημήτριος Σκάλκος, Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

«Καινοτομία στην αγροδιατροφή: Από την θεωρία στην πράξη και την παραγωγή “back to the

future” τροφίμων»

– Ελένη Αρβανίτη, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος

«Ανοιχτή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»

– Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος, Επικεφαλής Εταίρος- ΤΕΙ Ηπείρου

«Το Έργο BalkanMed INNOVA»

Η ημερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό.

Το Έργο BalkanMed INNOVA συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό.