Η τεχνολογία στους κλάδους με τη μεγαλύτερη επενδυτική κινητικότητα

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Το ρόλο του καταλύτη για επιχειρηματικές συμφωνίες, σε διεθνές επίπεδο, συνεχίζει να διαδραματίζει η τεχνολογία. Και στην ελληνική αγορά, ο κλάδος εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ εκείνων, που κινητοποιούν τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις (Ε&Σ) στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της PwC, και το 2017 – όπως άλλωστε συμβαίνει από το 2013 – κυρίαρχος κλάδος, σε επίπεδο αξίας συναλλαγών Ε&Σ, ήταν στην Ελλάδα εκείνος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με ποσοστό 47,2%. Ακολουθεί – πάντα για το 2017 – ο τομέας της Ενέργειας με 23,7%, ενώ έπεται αυτός της Τεχνολογίας με 6,6%. Την αμέσως μεγαλύτερη συμμετοχή στην αξία των συμφωνιών για Ε&Σ το 2017, είχαν οι τομείς της Βιομηχανίας (6,5%) και της Υγείας (4,9%), των Υπηρεσιών (3%), των Ακινήτων (4,6%) και της Λιανικής (0,3%).

 

Συνολικά, το 2017 αξιολογείται από την ετήσια έρευνα της PwC Ελλάδας (“Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα”) ως έτος χαμηλής επενδυτικής δραστηριότητας.

 

Συνολικά, το περασμένο έτος οι ελληνικές επιχειρήσεις προσέλκυσαν €5,5 δις, εκ των οποίων το €1,9 δις αφορούσε σε εταιρικά ομόλογα και το €1,6 δις σε Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Ε&Σ), ενώ μόλις €251 εκατ. συνδέονται με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, που καλύφθηκαν από στρατηγικούς επενδυτές.

Από τις 36 συνολικά συναλλαγές Ε&Σ που πραγματοποιήθηκαν επί ελληνικού εδάφους, οι πέντε μεγαλύτερες άγγιξαν τα €1,2 δις επί συνόλου €1,6 δις και αφορούσαν σε αποεπενδύσεις συστημικών τραπεζών, γεγονός που αποτελεί κύριο φαινόμενο των τελευταίων ετών διατηρώντας 75% του συνόλου της αξίας των συναλλαγών το 2016 και 49% για το 2017.

Όπως αποτυπώνεται στη μελέτη, σταθερή παρέμεινε η αξία των συναλλαγών σε σχέση με το 2016, αν εξαιρεθεί λόγω μεγέθους η συναλλαγή της Finansbank κατά το προηγούμενο έτος.

Κινητικότητα το 2018

Για το 2018, βάσει των ήδη συμφωνηθέντων και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ανακοινώσεις Ε&Σ με ενδεικτικά παραδείγματα την εξαγορά της Cyta Hellas από τη Vodafone, την πώληση των Νηρέα και Σελόντα, και της Εθνικής Ασφαλιστικής, την εξαγορά του ΙΑΣΩ General και την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ, η αξία των συναλλαγών αναμένεται να ξεπεράσει το €1 δις με επιπλέον €1,2 δις από ιδιωτικοποιήσεις.

Σε επίπεδο ιδιωτικοποιήσεων, τα έσοδα από τις δύο βασικές αποκρατικοποιήσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, ανήλθαν στα €1,7 δις, έναντι του στόχου των €1,9 δις του κρατικού προϋπολογισμού. Συνολικά, τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις κατά την τελευταία οκταετία ανήλθαν σε €5δις, εκ των οποίων τα €4δις προήλθαν από τα έτη 2011, 2013 και 2017.

Εικόνα στην Ευρώπη

Ωστόσο, όπως καταδεικνύει η μελέτη, η δραστηριότητα της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά συναλλαγές Σ&Ε, παραμένει πολύ χαμηλή (μικρότερη του 1%) συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου οι 20 μεγαλύτερες συμφωνίες που ανακοινώθηκαν το 2017 ανήλθαν σε €234 δις με κυρίαρχο σε αυτές το Φαρμακευτικό κλάδο.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, η PwC αναδείχθηκε πρώτος χρηματοοικονομικός σύμβουλος για Ε&Σ, παγκοσμίως, βάσει του αριθμού συναλλαγών και τέταρτος στην Ευρώπη βάσει αξίας συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης ($10 εκατ. – $250 εκατ.).

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr