Πολύ λίγες εταιρείες, παγκοσμίως, ανήκουν στην κατηγορία των “cloud masters”

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ανήκει σε εκείνη τη γενιά των νέων τεχνολογιών, που λειτουργούν ως θρυαλλίδα για το συνολικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, οργανισμών, αλλά και οικονομικών μοντέλων. Το Cloud, αν και είναι ικανό να υποστηρίξει μια συνολική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, εξακολουθεί να μην έχει φτάσει ως αγορά σε υψηλά επίπεδα ωριμότητας.

Στον αντίποδα αυτής της διαπίστωσης, υπάρχει μια ανερχόμενη νέα ομάδα εταιρειών, που ξεχωρίζουν ως “αυθεντίες” στο cloud και χαρακτηρίζονται ως “cloud masters”.

Σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα της Longitude σε 730 επαγγελματίες του IT, αυτή η μικρή ομάδα αποτελείται από προοδευτικές επιχειρήσεις, που έχουν φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας στο cloud (καθώς κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 70% των εφαρμογών τους, λειτουργούν στο cloud) και ξεπερνούν σε επιδόσεις τους ανταγωνιστές τους.

H έρευνα δείχνει ότι αυτοί οι “cloud masters” βασίζονται περισσότερο στα δεδομένα και είναι σε καλύτερη θέση όσον αφορά στην πρόσβαση στις επιχειρηματικές τους πληροφορίες, τον πειραματισμό με αυτές και την επίτευξη διορατικότητας. Ταυτόχρονα, είναι πιο καινοτόμες και μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών καλύτερα, με περισσότερη συνάφεια, ταχύτητα και ευελιξία και έχουν σημειώσει τις μεγαλύτερες αυξήσεις παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Αυτοί οι οργανισμοί ταράζουν τα νερά στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται, αφήνοντας πίσω τους ανταγωνιστές τους.

Ωριμότητα

Παρά το ότι περισσότεροι από το ένα τρίτο (35%) των στελεχών IT που ερωτήθηκαν, δήλωσαν ότι οι στρατηγικές τους σχετικά με το cloud είναι πλήρως αναπτυγμένες και εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό, λιγότεροι από το ένα πέμπτο αυτής της ομάδας (18%) μπορούν να ενταχθούν στην ομάδα των “cloud masters”, αποκαλύπτοντας ένα χάσμα ανάμεσα σε αυτά που συζητούν και σε αυτά που κάνουν οι εταιρείες. Το 43% δήλωσε ότι η εφαρμογή της στρατηγικής προχωράει, ενώ 20% δήλωσε ότι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής για το cloud βρίσκεται σε βρεφικό στάδιο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να αξιοποιήσουν νέες, καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), το machine learning και η αυτοματοποίηση, το 2018. Πάνω από το ένα τέταρτο των στελεχών IT δήλωσε πως διαισθάνεται ότι οι δυνατότητες αυτοματοποίησης είναι σημαντικές για την επιχείρηση, με μοναδική σημαντικότερη την ικανότητα του οργανισμού να παρέχει λειτουργίες για πολλαπλές πλατφόρμες. Το ένα πέμπτο των στελεχών IT δίνει, στο μεταξύ, σημασία στην AI και το machine learning εντός του οργανισμού.

Δυνατότητες

Η έρευνα αποκαλύπτει, ακόμη, ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων συμφωνούν ότι η υιοθέτηση του cloud προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης κάλυψης των απαιτήσεων των πελατών, καλύτερης συνεργασίας και βελτιωμένης επεκτασιμότητας και ευελιξίας. Πάντως, οι προβληματισμοί σχετικά με την ασφάλεια εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο: σε ποσοστό περίπου 54% θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ως προς την ασφάλεια όσον αφορά στη μετακίνηση των λειτουργιών του IT και των δεδομένων στο cloud.

Το ποσοστό αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με έναν ανάλογο αριθμό στελεχών, που δηλώνουν πως πιστεύουν ότι η ασφάλεια των εφαρμογών στο cloud είναι σήμερα καλύτερη απ’ ό,τι παλαιότερα. Σε ποσοστό 65%, αξιολόγησαν την ικανότητά τους για εντοπισμό απειλών στον κυβερνοχώρο από καλή έως πολύ καλή, έναντι ποσοστού 38%.

Στο μεταξύ, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, οι εταιρείες σε στάδιο ωριμότητας στο cloud δηλώνουν ότι έχουν αυξημένη ικανότητα ανάλυσης για τους περισσότερους τύπους δεδομένων και ότι αξιοποιούν τις βελτιώσεις της αυτοματοποίησης και της οπτικοποίησης που βασίζονται στο machine learning, σε σχέση με σχεδόν το ένα τρίτο των εταιρειών που βρίσκονται σε χαμηλότερο στάδιο.

Οφέλη

Επιπλέον, οκτώ στις δέκα εταιρείες, που βρίσκονται σε στάδιο ωριμότητας στο cloud, δηλώνουν ότι σημειώνουν σημαντικά οφέλη από τη μετακίνηση της διαχείρισης δεδομένων στο cloud. Επίσης δηλώνουν ότι είναι σε θέση να πειραματίζονται με διαφορετικά μοντέλα δεδομένων και σχεδόν στο ίδιο ποσοστό δηλώνουν ότι παράγουν καλύτερες αξιοποιήσιμες πληροφορίες διορατικότητας από τα δεδομένα τους. Αυτό το ποσοστό έρχεται σε αντιδιαστολή με το περίπου 50% των οργανισμών που εμφανίζει χαμηλότερο επίπεδο ωριμότητας στο cloud.

Τέλος, οι εταιρείες που ενσωματώνουν τις δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων σε μία ενιαία πλατφόρμα cloud, η οποία παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα σε πηγές είτε on premises, είτε στο cloud, είναι αυτές που αποκομίζουν τα περισσότερα οφέλη.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr