“Καμπανάκι” της Ε.Ε. σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Πρόσθετα μέτρα, προκειμένου να ανταποκριθούν στα αιτήματα, που τους υπέβαλαν το Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές Αρχές προστασίας καταναλωτών, πρέπει να λάβουν οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης. Χθες, δημοσιεύτηκαν οι αλλαγές, που έκαναν το Facebook, το Twitter και η Google+, προκειμένου να ευθυγραμμίσουν τους όρους παροχής των υπηρεσιών τους με τους κανόνες της Ε.Ε., κυρίως όσον αφορά το παράνομο εμπορικό περιεχόμενο.

Οι αλλαγές αυτές θα ωφελήσουν πάνω από 250 εκατομμύρια καταναλωτές της Ε.Ε. που κάνουν χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κι αυτό καθώς, μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές της Ε.Ε. δεν θα υποχρεούνται πλέον να παραιτούνται από δικαιώματα αναγκαστικού δικαίου της Ε.Ε., όπως το δικαίωμα υπαναχώρησης τους από τις διαδικτυακές αγορές τους. Θα μπορούν δε να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους στην Ευρώπη αντί για την Καλιφόρνια. Επιπλέον, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα αναλαμβάνουν το μερίδιο των ευθυνών που τους αναλογεί δικαίως έναντι των καταναλωτών της Ε.Ε., όπως συμβαίνει με τους παρόχους υπηρεσιών εκτός Διαδικτύου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι αλλαγές αυτές πληρούν μόνον εν μέρει τις απαιτήσεις βάσει της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης οφείλουν – κατά την Επιτροπή – να πάρουν και άλλα μέτρα, ώστε να συμμορφωθούν με τους κανόνες της Ε.Ε. για την προστασία των καταναλωτών. Όπως αναφέρει η Επιτροπή, “παρά το ότι οι τελευταίες προτάσεις της Google φαίνεται να ικανοποιούν τα αιτήματα των Αρχών για την προστασία των καταναλωτών, το Facebook και πολύ περισσότερο το Twitter, δεν έχουν ακόμη επιλύσει πλήρως ορισμένα μείζονα ζητήματα για τις ευθύνες τους και τον τρόπο ενημέρωσης των χρηστών, σχετικά με πιθανή αφαίρεση περιεχομένου ή καταγγελία συμβάσεως”.

Βραδυπορία

Μάλιστα, όπως σχολίασε η αρμόδια Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κυρία Βιέρα Γιούροβα, “Λυπούμαι γιατί η επιτελούμενη πρόοδος παραμένει ημιτελής και η εφαρμογή της βραδυπορεί απαράδεκτα. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει ότι χρειαζόμαστε μια “Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές”. Οι κανόνες της Ε.Ε. για την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να τηρούνται κι εάν οι εταιρείες δεν συμμορφώνονται, θα πρέπει να τους επιβάλλονται κυρώσεις”.

Όσον αφορά το “μηχανισμό αναγγελίας και δράσης”, που χρησιμοποιούν οι Αρχές προστασίας των καταναλωτών για να επισημαίνουν παράνομο περιεχόμενο και να ζητούν την αφαίρεση του, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι αλλαγές που έχουν επιτελέσει ορισμένες εταιρείες κρίνονται ανεπαρκείς. “Παρά το ότι η Google+ εφαρμόζει ένα πρωτόκολλο με προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων, το Facebook και το Twitter θέτουν απλώς στη διάθεση των εθνικών Αρχών μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να τους κοινοποιούνται οι όποιες παραβιάσεις, χωρίς όμως να έχουν δεσμευτεί σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια για τη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων”, αναφέρει η Επιτροπή.

Καταγγελίες

Η διαδικασία για τη λήψη μέτρων επιβολής εναντίον των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης κινήθηκε το Νοέμβριο του 2016, ύστερα από πολυάριθμες καταγγελίες καταναλωτών που έπεσαν θύματα απάτης ή παραπλάνησης κατά τη χρήση των ιστοτόπων αυτών ή στους οποίους επιβλήθηκαν όροι χρήσης που παραβιάζουν το δίκαιο της Ε.Ε. για τους καταναλωτές.

 

Έκτοτε, οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης συμφώνησαν ρητά να τροποποιήσουν: τους όρους παροχής των υπηρεσιών που περιορίζουν ή αποκλείουν εντελώς την ευθύνη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των υπηρεσιών, τους όρους που απαιτούν από τους καταναλωτές να παραιτούνται από δικαιώματα αναγκαστικού δικαίου της Ε.Ε., όπως είναι το δικαίωμα υπαναχώρησής τους από διαδικτυακές αγορές τους, τους όρους που στερούν από τους καταναλωτές το δικαίωμα τους να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη στο κράτος – μέλος διαμονής τους και που προβλέπουν την εφαρμογή του δικαίου της Καλιφόρνιας, τον όρο που απαλλάσσει τις πλατφόρμες από την υποχρέωση τους να επισημαίνουν τα μηνύματα εμπορικού χαρακτήρα και το περιεχόμενο υπό χορηγία.

Οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν τις τροποποιήσεις στους όρους τους σε όλες τις γλωσσικές εκδόσεις το 1ο τρίμηνο του 2018.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr