Τι γνωρίζετε για το Ιντερνετ της Ενέργειας; | Μοιραστείτε το μαζί μας!

    Από: Startup Team

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου “IoE-EQ: Internet of Energy – Education and Qualification”, μέσω της παρούσας έρευνας, που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε Ιταλία, Λιθουανία, Γερμανία, Ισπανία και Πορτογαλία, σκοπεύει να εντοπίσει τις ανάγκες της αγοράς όσον αφορά το ΙοΕ, δηλαδή κατά πόσο είναι διαδεδομένο, κατά πόσο χρησιμοποιείται, ποιοι τομείς επωφελούνται ήδη και ποιοι μπορούν να επωφεληθούν στο μέλλον.

Η έρευνα απευθύνεται κυρίως σε άτομα που ασχολούνται άμεσα ή και έμμεσα με την ενέργεια, τη μεταφορά και τη διανομή της. Παρ’ όλ’ αυτά, είναι ανοιχτή και σε άτομα που ενδεχομένως να μην έχουν πολλές σχετικές γνώσεις ή να μην χρησιμοποιούν (ακόμα) το ΙοΕ στο επάγγελμα τους. Έτσι, θα μπορέσουμε να εξετάσουμε πιο σφαιρικά τις μελλοντικές αλλά και τις υπάρχουσες ανάγκες τις αγοράς, όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση πάνω σε αυτήν την πρωτοποριακή τεχνολογία.

Έτσι, οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε τις ανάγκες σε δεξιότητες και ικανότητες εργαζομένων και εκπαιδευτών. Γι’ αυτό και η συνεισφορά σας είναι άκρως σημαντική σε αυτήν την έρευνα που δε θα σας πάρει πάνω από 5-7 λεπτά!

Βρείτε την έρευνα εδώ ioe-survey.limequery.com/614139/lang/el/newtest/Y .

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!