Πρόσκληση παγκόσμιας συμμετοχής του Reload Greece στο RG Challenge18

    Από: Startup Team

Το Reload Greece δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του την Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή διεθνών και ελληνικών επιχειρηματικών ομάδων στο RG Challenge18. Αυτό το έντονο 11ήμερο ‘πρόγραμμα επιταχυντής’  στο Λονδίνο, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 26 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου, θα υποστηρίξει 15 start-ups με σκοπό να αυξήσουν τον πρώτο γύρο χρηματοδότησής τους. Οι start-ups θα αποκτήσουν γνώσεις για το βρετανικό επενδυτικό οικοσύστημα και θα εκπαιδευτούν στην προσέλκυση επενδυτών.

Οι κορυφαίοι επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί μέντορες του Reload Greece οι οποίοι προέρχονται από εταιρείες όπως η IBM, η Unilever, η PwC, η Credit Suisse θα υποστηρίξουν τις start-ups ώστε να βελτιώσουν το επιχειρηματικό μοντέλο, τη στρατηγική και τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία. Οι εξειδικευμένοι life coach θα στηρίξουν τους επιχειρηματίες για να ξεπεράσουν τους φόβους τους και να ενισχύσουν την αυτοπεποιθησή τους. Οι Startups θα παρουσιάσουν την ιδεα τους μπροστά σε μια ομάδα επενδυτών στην τελική Dragons ‘Den εκδήλωση και θα ωφεληθούν από συναντήσεις 1: 1 με επιλεγμένους που έχουν δείξει ενδιαφέρον για την επιχείρησή τους.

Φέτος θα συνεχίσουμε τις συνεργασίες μας με βασικούς συντελεστές της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής με ομάδες να προέρχονται απο τους ‘be finnovative’ and ‘Business Seeds’ – επιταχυντές της  Εθνικής Τράπεζα της Ελλάδος και με ομάδες από το ‘egg’ – επιταχυντή της Eurobank.

Ο βραβευμένος νικητής  του RG Challenge17 του περασμένου έτους, η εταιρεία Workathlon, που παρέχει υπηρεσίες στον τουριστικό τομέα και έχει έδρα στην Ελλάδα, προσχώρησε στο πρόγραμμα μέσω της συνεργασίας του Reload Ελλάδας με την πρωτοβουλία Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η Κατερίνα Σαντίκου, Ιδρυτής και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Workathlon, κέρδισε χρηματικό έπαθλο, νομικές συμβουλές από την Keystone Law, mentoring και μια συνεδρία για τη στρατηγική. Από τότε που κέρδισε το RG Challenge17, το Workathlon απασχολεί σήμερα μια ομάδα 7 υπαλλήλων και έχει κερδίσει σημαντικές επενδύσεις. Ο Γιώργος Καλλίγερος, ιδρυτής της Pushme, ο οποίος κέρδισε το βραβείο του κοινού, έχει από τότε αναπτύξει το Pushme σε μια ομάδα 5 ατόμων πλήρους απασχόλησης, έχουν αποκτήσει σημαντικές επενδύσεις και επί του παρόντος ερευνούν ευκαιρίες να κατασκευάσουν ένα μέρος του προϊόντος τους στην Ελλάδα.

Οι αιτήσεις για το RG Challenge 18 κλείνουν στις 13 Απριλίου και μετά από μια διαδικασία επιλογής, το RG θα καταλήξει στη συμμετοχή των 15 ομάδων με μέγιστο αριθμό 3 συμμετεχόντων ανά ομάδα. Το Reload Greece ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη λήψη αιτήσεων από εταιρείες υψηλής ανάπτυξης και υψηλής τεχνολογίας στον τομέα του τουρισμού, της γεωργίας, της ναυτιλίας, της χρηματοδότησης, της ιατρικής και της εκπαίδευσης και μια AI (τεχνητή νοημοσύνη), Big Data ή Virtual Reality οπτική θα αποτελούσε πλεονέκτημα.

Αν έχετε μια επιχείρηση που επιλύει ένα πρόβλημα στην Ελλάδα ή συνδέεται με την Ελλάδα και δημιουργεί θετικό αντίκτυπο στη χώρα, αυτή είναι η ευκαιρία  να οδηγήσετε  την start-up σας στο επόμενο επίπεδο. Συνδεθείτε με τους επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, με πάνω από 50 κορυφαίους επαγγελματίες μέντορες και επίδοξους επιχειρηματίες στο RG Challenge18!

 

Παρακολουθήστε το βίντεο RG Challengeyoutu.be/DGBpa8vixEs

Ακούστε περισσότερα για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας –www.reloadgreece.com/rgc18/

Κάντε αίτηση στο RG Challenge18 – bit.ly/2od35jb

Reload Greece launch RG Challenge18 Global Call

Reload Greece has launched the global call for applications to RG Challenge18. The intense London based accelerator program, which will take place from June 26th to July 6, 2018, aims to support 15 start-ups in their effort to raise a first round of funding. The start-ups will gain insight into the UK investor ecosystem and learn how to attract investors’ attention.

Reload Greece’s top professional and academic mentors, from companies such as IBM, Unilever, PwC and Credit Suisse will support the start-ups to refine their business model, strategy and financials. The start-ups will pitch to a panel of investors at the final ‘Dragons’ Den’ style event, and they will gain invaluable 1:1 time with investors who have exhibited interest in their business.

This year Reload Greece will continue to collaborate with key players in the Greek entrepreneurial scene. Teams from Eurobank’s egg accelerator and ‘be finnovative’ and ‘Business Seeds’ accelerators of National Bank of Greece will take part.

Last year’s RG Challenge17 award winner, Workathlon, an innovative hotel recruiting solution based in Greece, joined the programme through Reload Greece’s partnership with National Bank of Greece’s Business Seeds initiative.  Katerina Santikou, Founder and CEO or Workathlon, won a cash prize, Keystone Law legal advice, mentoring and a strategy session. Since winning RG Challenge17, Workathlon has now employed a team of seven people and has gained significant investment. George Kalligeros, Founder of “Pushme”, who won the audience award, has since grown “Pushme” to a team of five full time staff, has gained significant investment and the team is currently researching opportunities to manufacture part of their product in Greece.

Applications for participation in RG Challenge18 can be submitted until April 13, 2018. After a review process, fifteen teams with a maximum of three participants per team will be selected. Reload Greece is particularly interested in receiving applications from high growth, high – tech businesses in the tourism sector, agriculture, shipping, finance, medicine or education. An AI, Big Data or Virtual Reality edge would be an advantage.

If you have a business solving a problem in Greece or being connected to Greece with a positive impact on the country, this is your chance to take your startup to the next level.

Connect with UK investors, with over 50 international top professional mentors and aspiring liked minded entrepreneurs at RG Challenge18!

Watch the RG Challenge videoyoutu.be/DGBpa8vixEs

Hear more about the accelerator programme – www.reloadgreece.com/rgc18/

Apply to RG Challenge18 – bit.ly/2od35jb