Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση θα οδηγήσει σε κοινωνική και οικονομική ισότητα

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Βεβαιότητα, ότι η – λεγόμενη – 4η Βιομηχανική Επανάσταση, αυτή του Διαδικτύου, θα οδηγήσει σε μια κοινωνική και οικονομική ισότητα και σταθερότητα, εκφράζει η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών, παγκοσμίως, και συγκεκριμένα το 87%. Ωστόσο, παρά τα αισιόδοξα μηνύματα για τον αντίκτυπο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, έντονη είναι ακόμη η αβεβαιότητα για το βαθμό ετοιμότητας στελεχών και επιχειρήσεων. Μάλιστα, μόνο ένα ποσοστό μικρότερο του 25% θεωρεί πως οι επιχειρήσεις τους μπορούν να επηρεάσουν σημαντικούς κοινωνικούς παράγοντες, όπως η εκπαίδευση, η βιωσιμότητα και η κοινωνική κινητικότητα.

Όπως αναφέρει σχετική έρευνα της Deloitte, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αποτελεί μια μίξη των φυσικών και ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η ανάλυση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία IoT (Internet of Things). Τα αποτελέσματα της αναδεικνύουν πως, ενώ τα στελέχη αντιλαμβάνονται της αλλαγές που θα επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, δεν γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσουν για να επωφεληθούν από αυτή.

Σύμφωνα με την έρευνα (The Fourth Industrial Revolution is Here-Are You Ready?), τα στελέχη προσβλέπουν σε ένα πιο σταθερό μέλλον, με λιγότερες ανισότητες, όμως δεν εκφράζουν την ίδια αισιοδοξία για το ρόλο των οργανισμών και επιχειρήσεων τους και τον τρόπο που αυτές μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνία κατά την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Μάλιστα, τα στελέχη αναγνώρισαν πως δεν είναι προετοιμασμένα να αξιοποιήσουν τις αλλαγές, που πρόκειται να επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, χωρίς, όμως,  αυτό να επηρεάζει τη στρατηγική τους προσέγγιση. Μόλις το 30% των ερωτηθέντων εκφράζεται με αισιοδοξία για την ικανότητα του να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των οργανισμών και των επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια των αλλαγών που επιφέρει η 4η βιομηχανική επανάσταση, ενώ το 14% εμφανίζεται σίγουρο πως οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις αλλαγές.

Ανάπτυξη ταλέντων

Η έρευνα διαπιστώνει, εξάλλου, ότι πολλά στελέχη επικεντρώνουν την προσοχή τους στους παραδοσιακούς τομείς αντί να εστιάζουν στην ανάπτυξη ταλέντων, που θα μπορούσαν να προωθήσουν την καινοτομία και να δημιουργήσουν αξία. Τα στελέχη έχουν την αίσθηση πως διαθέτουν το απαιτούμενο ταλέντο για να μπορέσουν να πετύχουν μέσα στο κύμα αλλαγής της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Θεωρούν, ωστόσο, πως κάνουν προσπάθειες για να διαμορφώσουν το εργατικό τους δυναμικό, παρά το γεγονός πως η αξιολόγηση των ταλέντων βρίσκεται χαμηλά στην λίστα με τις προτεραιότητες τους κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

Το 25% των ερωτηθέντων δηλώνει με σιγουριά πως το εργατικό δυναμικό του, διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη μετάβαση στο μέλλον. Παρουσιάζει ενδιαφέρον πως το 86% δηλώνει πως κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος, το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της βιομηχανίας. Ωστόσο, οι απαντήσεις δείχνουν ότι τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού παραμένουν σε χαμηλή προτεραιότητα, εκτός από το ζήτημα της αύξησης της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

Τεχνολογική πρόκληση

Η έρευνα δείχνει, εξάλλου, ότι τα στελέχη, διεθνώς, αντιλαμβάνονται πως πρέπει να επενδύσουν στην τεχνολογία για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Ωστόσο, δυσκολεύονται να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις τους πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, λόγω έλλειψης σαφούς εσωτερικής στρατηγικής, αλλά και βραχυπρόθεσμης προσέγγισης.

Τα στελέχη αναγνωρίζουν πως οι επενδύσεις που πραγματοποιούν στον τομέα της τεχνολογίας είναι επηρεασμένες από την επιθυμία τους να δημιουργήσουν επιχειρησιακά μοντέλα, τα οποία θεωρούν πως θα έχουν θετικό αντίκτυπο στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις τους.

Μικρός αριθμός στελεχών πιστεύει πως είναι ικανός να δημιουργήσει μια επιχειρησιακή επένδυση με έμφαση στην τεχνολογία που να έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, σημειώνοντας ως λόγο την έλλειψη κοινών απόψεων εντός της εταιρείας, την έλλειψη συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες και τη βραχυπρόθεσμη προσέγγιση της εταιρείας σε αντίστοιχα ζητήματα.

Η έρευνα

Η Deloitte διεξήγαγε την έρευνα σε δείγμα 1.600 υψηλόβαθμων στελεχών από 19 χώρες. Παράλληλα, πραγματοποίησε επιλεκτικά συνεντεύξεις για να διερευνήσει την ετοιμότητα των οργανισμών και των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και άλλων σημαντικών ενδιαφερόμενων μερών της εκάστοτε αγοράς δραστηριοποίησης τους.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr