2 στις 3 τράπεζες θα είναι ψηφιακά ώριμες έως το 2020

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Προς την ψηφιοποίηση και την καινοτομία στρέφουν όλο και πιο έντονα το ενδιαφέρον τους οι τράπεζες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός εξελίσσεται σε πραγματικό στοίχημα για τον κλάδο, καθώς, σήμερα, λίγες μόνο τράπεζες (19%) εκτιμούν ότι είναι ψηφιακά ώριμες ή ότι πρωτοστατούν ψηφιακά, ωστόσο, το 62% φιλοδοξεί να πετύχει το στόχο αυτόν έως το 2020.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της EY, Global Banking Outlook 2018, το 85% των τραπεζών αναφέρει την εφαρμογή ενός προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού ως την επιχειρηματική του προτεραιότητα για το 2018. Παράλληλα, οι τράπεζες θεωρούν ως κρίσιμες παραμέτρους για τη βιώσιμη επιτυχία τους, τις επενδύσεις στην τεχνολογία για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, τη διαχείριση των αναδυόμενων κινδύνων και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών ευκαιριών.

 

Η αντιμετώπιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τις παγκόσμιες τράπεζες (89%) το 2018, αντικαθιστώντας τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη φήμη, τη συμμόρφωση και την κουλτούρα, η οποία, από κορυφαία προτεραιότητα πέρυσι, βρίσκεται φέτος στην έκτη θέση. Η προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση του σωστού ανθρώπινου δυναμικού (83%) συγκεντρώνει, επίσης, σημαντικό μερίδιο της προσοχής, καθώς οι τράπεζες προσπαθούν να ενσωματώσουν στο προσωπικό τους στελέχη με εμπειρία στον κυβερνοχώρο, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων.

Η έρευνα, η οποία καταγράφει τις απόψεις ανώτερων στελεχών από 221 τραπεζικά ιδρύματα από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τις αναδυόμενες αγορές και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, αναδεικνύει την προσπάθεια των τραπεζών να καταστούν ψηφιακά ώριμες. Κινητήριος δύναμη του μετασχηματισμού αυτού δεν είναι πλέον το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά η ίδια η καινοτομία. Η πλειοψηφία των τραπεζών, διεθνώς, έχοντας ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, εστιάζει, πλέον, την προσοχή της στην ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ευρήματα

Με δεδομένη την επικέντρωση στην ψηφιοποίηση είναι αναμενόμενο οι τράπεζες να επικεντρώνουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία. Συγκεκριμένα, η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 59% των τραπεζών, που συμμετείχαν στην έρευνα, προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός για επενδύσεις στην τεχνολογία θα αυξηθεί πάνω από 10% το 2018.

Μεταξύ των τραπεζών, που αρχίζουν να επενδύουν ή αυξάνουν τις επενδύσεις τους στις νέες τεχνολογίες, το 44% σχεδιάζει να αγοράσει τεχνολογία από τρίτους, ενώ μόνο το 17% σκοπεύει να αποκτήσει την τεχνολογία μέσω εξαγοράς. Επίσης, το 70% των τραπεζών επικαλείται την ενίσχυση της ανταγωνιστικής του θέσης, ως βασική αιτία για τις επενδύσεις στην τεχνολογία μέχρι το 2020.

Η ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ασφάλειας των δεδομένων, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις τράπεζες, με το 73% των τραπεζών να επενδύει στην τεχνολογία για να μετριάσει τις κυβερνο-απειλές, χαρακτηρίζοντας την ενισχυμένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τα δεδομένα ως επιχειρηματική προτεραιότητα.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr