Η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα των δεδομένων πρόκληση για τους Οικονομικούς Διευθυντές

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Σοβαρές ψηφιακές ανησυχίες απασχολούν σήμερα τους οικονομικούς διευθυντές, παγκοσμίως, με την εντεινόμενη αβεβαιότητα για θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας να δυσκολεύει το έργο των οικονομικών διευθύνσεων. Η διαχείριση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των δεδομένων αποτελεί βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Οικονομικοί Διευθυντές (Chief Financial Officers – CFOs) στο σημερινό περιβάλλον ετοιμασίας εταιρικών αναφορών. Αυτό αναφέρουν περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (56%) στην τελευταία έρευνα του τμήματος Χρηματοοικονομικών-Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ (Can innovative corporate reporting build trust in a volatile world?).

Σύμφωνα με την έρευνα, η έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά στην κυριότητα και τη διακυβέρνηση δεδομένων έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των αναφορών για το 64% των ερωτηθέντων παγκοσμίως. Απαιτείται, επίσης, η εταιρική πληροφόρηση να προσαρμόζεται στις συνεχείς αλλαγές σε κανονιστικό και νομικό πλαίσιο και να καλύπτει τους αυξανόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τεχνολογία και κανόνες συμμόρφωσης.

Το 85% δήλωσε ότι θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά δύσκολο» να διαχειρισθεί ενεργά ροές δεδομένων, με βάση τη νομοθεσία διαφορετικών χωρών περί προστασίας ιδιωτικών δεδομένων. Το ίδιο ποσοστό των ερωτηθέντων ανέφερε, επίσης, ως βασική πρόκληση για την προστασία των δεδομένων, την προστασία της ιδιωτικότητας και τη συμμόρφωση, την αξιολόγηση των διαφορετικών προτύπων ασφαλείας για τα κέντρα δεδομένων σε σχέση με το cloud.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, στην οποία  συμμετείχαν 1.000 Οικονομικοί Διευθυντές επιχειρήσεων με έσοδα άνω των 500 εκατ.δολ. σε 25 χώρες, το 49% εκτιμά ότι οι ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση του cloud αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την εφαρμογή νέων, καινοτόμων τεχνολογιών.

Αυξανόμενη πίεση

Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι Οικονομικοί Διευθυντές βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση για να επανεξετάσουν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις στην εταιρική διακυβέρνηση. Το 42% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι οι ελεγκτικές επιτροπές και τα διοικητικά συμβούλια ζητούν περισσότερη πληροφόρηση από τις εταιρικές αναφορές σχετικά με την προστασία δεδομένων και την ιδιωτικότητα. Το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι παρέχει εταιρικές αναφορές σχετικά με τους κινδύνους από αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις αλλαγές, το 85% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι παρέχει αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις στις ελεγκτικές επιτροπές και τα διοικητικά συμβούλια, σχετικά με θέματα διακυβέρνησης, κινδύνων και συμμόρφωσης.

Η έκθεση διαπιστώνει, εξάλλου, ότι σε αυτό το περιβάλλον που βρίσκεται διαρκώς στο μικροσκόπιο, ο εποπτικός ρόλος των επιτροπών ελέγχου μεταβάλλεται σημαντικά. Το 82% αναφέρει ότι οι ελεγκτικές επιτροπές και τα διοικητικά συμβούλια εστιάζουν πολύ περισσότερο στην εταιρική κουλτούρα και τον αντίκτυπό της στη συμμόρφωση και την πρόληψη της απάτης.

Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί στο επίκεντρο τον ρόλο και τις ευθύνες των επιτροπών ελέγχου. Σύμφωνα με την έρευνα, το 58% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι τα μέλη της επιτροπής πρέπει να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να κατανοήσουν τη χρήση των analytics στον εντοπισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τα δεδομένα. Ένα ποσοστό 57% τονίζει ότι η κατανόηση των νομικών πλαισίων για την καταχώρηση δεδομένων γίνεται όλο και πιο σημαντική για την αποτελεσματική εποπτεία.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr