2ο Επιστημονικό Συνέδριο Δικαίου του Ανταγωνισμού «Τάσεις & Εξελίξεις στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού – 360ο Προσέγγιση»

    Από: Startup Team

Ξένοι και Έλληνες διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, νομικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι Αρχών, με εξειδίκευση και εξαιρετική εμπειρία στα θέματα δικαίου του Ανταγωνισμού, προσεγγίζουν, αναλύουν και συζητούν για «Τάσεις & Εξελίξεις στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού – 360ο Προσέγγιση», στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Δικαίου του Ανταγωνισμού, που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και ο Όμιλος Economia στις 16 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα, υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη θεσμική υποστήριξη του ΣΕΒ.

Τον συντονισμό και την οργάνωση του επιστημονικού διαλόγου στο Συνέδριο αναλαμβάνουν  οι κ.κ. Αθανασίου Λία, Καθ. Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ, Δελλής Γιώργος, Αναπλ. Καθ. Νομικής Σχολής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ, Τριανταφυλλάκης Γεώργιος, Καθ. Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Τομέας των Επιχειρήσεων & Εργασιακού Δικαίου & Χαλκιάς Ιωάννης – Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ο Κεντρικός Ομιλητής Θ. Χριστοφόρου, Principal Legal adviser (Director) European Commission Legal Service, θα μεταφέρει και θα αναπτύξει τις εξελίξεις στην εφαρμογή και δικαστική θεώρηση των θεμάτων του δικαίου του ανταγωνισμού από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για τις τάσεις στο θέμα “Digital Agenda & Άρθρο 101ΤFE», θα μιλήσει ο F. Kaiser (Task Force Digital Single Market, DG COMP/EC), ενώ ο St. Mavroghenis (Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan – Brussels office) θα αναδείξει τους τρέχοντες προβληματισμούς στο θέμα των cartels.

Συμπεράσματα που προκύπτουν από πρόσφατες αποφάσεις  που αφορούν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης θα θέσει ο Στ. Δρακακάκης (Δικ. Ετ. Κουταλίδη), ενώ η Αναπλ. Καθ. Πανεπιστημίου Α. Μικρουλέα θα αναπτύξει τα όρια του Άρθρου 102 TFEU με ειδικές αναφορές σε ξεχωριστές περιπτώσεις (Goolge, Fb, κ.ά.).

Εισηγητές της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, Νικ. Ζευγώλης, Βικτ. Μερτικοπούλου και Λευκ. Ντέκα θα αναπτύξουν τις προβληματικές και τα θέματα που ανακύπτουν στην εφαρμογή των άρθρων 101 και 102. Ο Ι. Αποστολάκης (CPA Law) θα μιλήσει για τα ανερχόμενα φαινόμενα «Hub & Spoke» και τιμολογιακών αλγορίθμων και τη σχέση τους με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού και ο Ν. Κοσμίδης (Τζουγανάτος & Συνεργάτες) θα αναφερθεί στο πώς ο αθλητισμός συναντά το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, ενώ η Α. Φέρτη (ΚΑΡΑΤΖΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) θα θίξει τα ζητήματα που αφορούν σε διαδικτυακές πλατφόρμες και ζητήματα κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης

Στη θεματική του Ελέγχου των συγχωνεύσεων, ο M. Piergiovanni (Head of Unit, Mergers – Information, Communication and Media, DG COMP/EC) θα ξεχωρίσει και θα αναλύσει τις τάσεις στη νομολογία περί ελέγχου συγχωνεύσεων μεταφέροντας την οπτική της Ε.Ε., ενώ ο Κ. Fountoukakos (Herbert Smith Freehils -Βrussels Office) θα εισφέρει την γνώση του σε θέματα  αρμοδιότητας (“Big Data, μειοψηφικές συμμετοχές, JVs κ.ά).  και ο Δ. Λουκάς (Ποταμίτης Βεκρής) θα αναπτύξει προβληματικές και θέματα διαδικασίας  (gun Jumping, procedural misconduct κ.ά.).

Στη θεματική των Κρατικών Ενισχύσεων, ο  Phil. Werner (Jones Day – Brussels office) θα υποδείξει τις τελευταίες τάσεις στην πολιτική και στη νομολογία περί κρατικών ενισχύσεων ενώ ο Σπ. Δημητρίου (CPA Law) και η Δ. Κοζώνη (Zέπος & Γιαννόπουλος) θα αναπτύξoυν θέματα φορολογικών κανόνων και τις προεκτάσεις  τους στην ελληνική πραγματικότητα με την εναρμόνισής σε Ε.Ε. Αναφορικά με τις Πρόσφατες Υποθέσεις των Κρατικών Ενισχύσεων με εμπλεκόμενες Ελληνικές Επιχειρήσεις θα τοποθετηθέι ο κ. Ελ. Ράντος (Δρυλλεράκης & Συνεργάτες) ενώ στο κρίσιμο θέμα των κρατικών ενισχύσεων και των υποδομών θα υπεισέλθει ειδικά η Μ. Χαραλαμποπούλου (Επικεφαλής ΚΕΜΚΕ).

Χαιρετισμό στο Συνέδριο θα απευθύνει ο κ. Δημ. Κυριτσάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ε.τ. και η κα. Μαρίνα Σπυριδάκη, Διευθύντρια ΣΕΒ, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών.

 

Για πληροφορίες- εγγραφές, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του συνεδρίου nbevents.org/event1/event1-antagonismou/ ή στα τηλέφωνα 210 3678920.