Το 60% των ευρωπαϊκών εταιρειών έτοιμο για τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Απροετοίμαστες για τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων παραμένουν οι επιχειρήσεις, διεθνώς, αν και απομένουν λιγότερο από τρεις μήνες για την εφαρμογή του. Για την ακρίβεια μόλις το 33% των εταιρειών απαντά ότι διαθέτει σχέδιο δράσης για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων -ΓΚΠΔ (GDPR).

Σύμφωνα με την τρίτη διετή έρευνα της ΕΥ (Global Forensic Data Analytics Survey), η αυξανόμενη πίεση από το ρυθμιστικό περιβάλλον αποτελεί την κορυφαία πηγή προβληματισμού για τους επικεφαλής των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 78% των ερωτηθέντων εκφράζει αυξημένες ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Αναλυτικά, ενώ απομένουν λιγότερο από τρεις μήνες μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων στις 25 Μαΐου 2018, μόνο το 33% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει θεσπίσει ένα σχέδιο συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ε.Ε. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των συμμετεχόντων, που προέρχονται από την Ευρώπη ήταν πιο θετικός, με το 60% να δηλώνει ότι διαθέτει έτοιμο σχέδιο συμμόρφωσης. Σε άλλες αγορές, όπου ο αριθμός των επιχειρήσεων που δηλώνουν έτοιμες να συμμορφωθούν με το GDPR είναι αισθητά μικρότερος, θα χρειαστεί πολλή δουλειά, συμπεριλαμβανομένων των αγορών της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής (27%), της Αμερικής (13%) και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού (12%).

Η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις 745 στελεχών από 19 χώρες και εξέτασε τους νομικούς κινδύνους, τους κινδύνους συμμόρφωσης, καθώς και τους κινδύνους απάτης, που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιες επιχειρήσεις, όπως και τη χρήση της Εγκληματολογικής Ανάλυσης Δεδομένων (forensic data analytics – FDA) για τη διαχείριση των δεδομένων.

Πάντως, υπάρχουν και κάποιες εταιρείες, που έχουν προχωρήσει σε υλοποίηση λύσεων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν και τεχνολογίες Εγκληματολογικής Ανάλυσης Δεδομένων (FDA), προσπαθώντας να επιτύχουν σημαντικά πλεονεκτήματα, επωφελούμενες από την αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων και την αυξημένη επιχειρηματική διαφάνεια.

Υιοθέτηση FDA

Σύμφωνα με την έρευνα, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ισχυρή τους πεποίθηση για την αξία της Εγκληματολογικής Ανάλυσης Δεδομένων και τα οφέλη της στο πρόγραμμα διακυβέρνησης μιας επιχείρησης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από την αύξηση κατά 51% της σχετικής μέσης ετήσιας δαπάνης ανά ερωτώμενο, σε σύγκριση με το 2016.

Η έρευνα μάλιστα αποκαλύπτει ότι οι επιχειρήσεις έχουν κάνει σημαντικές προόδους, προχωρώντας πέρα από τα βασικά εργαλεία FDA της τελευταίας δεκαετίας. Για του λόγου το αληθές το 14% να δηλώνει ότι χρησιμοποιεί ήδη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA) για τη διαχείριση νομικών κινδύνων, καθώς και κινδύνων συμμόρφωσης και απάτης. Επιπλέον, το 39% δηλώνει ότι είναι πιθανό να υιοθετήσει RPA μέσα στους επόμενους 12 μήνες, και το 38% αντίστοιχα την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Από την έρευνα προέκυψε ότι το 42% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής έχει σημαντικό αντίκτυπο στον σχεδιασμό ή τη χρήση FDA. Η έρευνα αποκάλυψε, επίσης, ότι το 13% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί σήμερα FDA για να επιτύχει συμμόρφωση με το GDPR. Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς (52%) δηλώνουν ότι βρίσκονται σήμερα στη διαδικασία ανάλυσης των επιμέρους εργαλείων FDA, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους.

Ανθρώπινο δυναμικό

Συνολικά, η έκθεση αναδεικνύει ότι η αυξημένη υιοθέτηση και οι αντίστοιχες επενδύσεις στις προηγμένες τεχνολογίες FDA πρέπει να συνδυαστούν με μεγαλύτερες επενδύσεις σε εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους. Μόνο το 13% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η επιχείρησή του διαθέτει τις σωστές τεχνικές δεξιότητες στα FDA, ενώ μόνο το 12% θεωρεί ότι διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες στην ανάλυση δεδομένων / επιστήμη των δεδομένων.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr