Παρουσίαση του Sustainability Performance Directory Ο Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ελληνικών Επιχειρήσεων

    Από: Startup Team

Η επίσημη παρουσίαση του Sustainability Performance Directory, του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης, που λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης των επιχειρήσεων στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν παρουσιάζεται την Δευτέρα 19 Μαρτίου, στο ΠΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Για πρώτη φορά τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας συνδέονται με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Τα νέα κανονιστικά πλαίσια που ισχύουν από 1/1/2018 για την πολιτική πιστώσεων εκ  μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και το ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοδοτήσεων παρουσιάζονται στην εκδήλωση παρουσίασης του Sustainability Performance Directory.

Το Sustainability Performance Directory έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, κατά τα πρότυπα του αντιστοίχου Γερμανικού Κώδικα και υποστηρίζει τις επιχειρήσεις:

  • λειτουργώντας ως ένα πλαίσιο αναφοράς μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, για τη συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια αλλά και εξασφάλισης συνθηκών ευνοϊκότερης χρηματοδότησης
  • εντάσσοντας τις επιχειρήσεις σε Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών
  • αναδεικνύοντας τις THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE 2017
  • σηματοδοτώντας την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

Στην επίσημη εκδήλωση της παρουσίασης του Sustainability Performance Directory, θα αναπτυχθεί το θέμα: «Η σύνδεση της Βιώσιμης Ανάπτυξης με τα χρηματοδοτικά πλαίσια στήριξης των επιχειρήσεων, οι Ευρωπαϊκές πολιτικές και τα εργαλεία εφαρμογής» από τον Keynote Speaker κ. Mermer Schnappauf, μέλος του German Council for Sustainable Development.  Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις των κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Πρόεδρος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Ξενοφώντα Αυλωνίτη, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς.

 

Την ίδια ημέρα θα αναδειχθούν οι THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE 2017, πρόκειται για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και θα παρουσιασθεί η σηματοδότηση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας που οι ίδιες μπορούν να χρησιμοποιούν προς τους καταναλωτές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Το Sustainability Performance Directory αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE GREECE 2020 και εμπλουτίζει την εργαλειοθήκη του Θεσμού για την υποστήριξη των Επιχειρήσεων στην υιοθέτηση Βιώσιμων Πολιτικών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Sustainable Greece 2020

Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αποτελεί μια Εθνική Πρωτοβουλία που στόχο έχει τη προώθηση της ενημέρωσης και εκπαίδευσης στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην Ελληνική αγορά και της δημιουργίας εργαλείων και μεθοδολογιών που υποστηρίζουν τους οργανισμούς στη πορεία υιοθέτησης Βιώσιμων Πολιτικών στην επιχειρηματική τους λειτουργία. Αναπτύσσεται από το QualityNet Foundation, σε συνεργασία με 9 ιδρυτικούς Φορείς όπως ο ΣΕΒ, το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το ΕΒΕΑ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιριών (ΣΦΕΕ), η Ελληνική Ένωση Τραπεζών  και το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία με άλλους 35 επιχειρηματικούς Φορείς, με την υποστήριξη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών, όπως το German Council for Sustainable Development, το World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) και το European Sustainable Development Network (ESDN).

www.sustainablegreece2020.com

 

QualityNet Foundation

To QualityNet Foundation είναι ένας εξειδικευμένος Οργανισμός για Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που στόχο έχει να δημιουργεί εργαλεία και μεθοδολογίες που υποστηρίζουν τους Οργανισμούς στη πορεία τους προς την βιωσιμότητα. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του αποτελεί ένα πολυσυμμετοχικό δίκτυο με έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα συμβάλλοντας στη δημιουργία των Ενεργών πολιτών του αύριο μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσει.

www.biomatiko.gr