Οι ψηφιακές τεχνολογίες στον “πυρήνα” της βιομηχανικής πολιτικής της Ε.Ε.

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Στον “πυρήνα” της στρατηγικής της Ένωσης για τη βιομηχανία τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις ψηφιακές τεχνολογίες. Σε μια προσπάθεια να μειώσει το ψηφιακό κενό, που τη χωρίζει από αγορές, όπως αυτές των ΗΠΑ και της Ασίας, η Ε.Ε. τοποθετεί στο επίκεντρο της βιομηχανικής της πολιτικής νέες ψηφιακές τάσεις.

 

Πρόκειται για τεχνολογίες, όπως το ΙοΤ, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, τα Big Data, οι ψηφιακές πλατφόρμες, τα συνδεδεμένα και αυτόνομα συστήματα, το 5G και η τρισδιάστατη εκτύπωση.

“Μια πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά στην ψηφιακή εποχή συνιστά θεμελιώδη πυλώνα για την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας”, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε κείμενο συμπερασμάτων για τη βιομηχανική πολιτική. Και προσθέτει: “Καθώς τα δεδομένα καθίστανται το νέο στοιχείο του ανταγωνισμού στο συνδεδεμένο κόσμο μας, η αποθήκευση δεδομένων, το cloud, καθώς και οι τεχνολογίες και ικανότητες επεξεργασίας υψηλής απόδοσης, θα πρέπει να ενισχυθούν στην Ε.Ε., ώστε να διασφαλιστεί ένα φιλόδοξο επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, προστασίας δεδομένων και αξιόπιστων υπηρεσιών ΤΠΕ”.

Το Συμβούλιο εκφράζει, παράλληλα, ικανοποίηση για τις πρωτοβουλίες, που ανέλαβε η Ε.Ε. στο ψηφιακό πεδίο. Επιπλέον, ζητά την ταχεία εφαρμογή των προτεραιοτήτων για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, με έμφαση στην ενίσχυση πρωτοβουλιών, όπως οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας και άλλες πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, στηρίζοντας τις ΜμΕ στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Νέες τεχνολογίες

Στο ίδιο κείμενο συμπερασμάτων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ότι “η ικανότητα της Ε.Ε. να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες εξαρτάται από την ικανότητα της να καινοτομεί και ως εκ τούτου, η επίτευξη σημαντικών και πιο αποτελεσματικών επενδύσεων και του κατάλληλου πλαισίου για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία είναι καίριας σημασίας”.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι οι δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων και έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας είναι αναγκαίοι, για να εφαρμοστεί η γνώση στην αγορά, να προσληφθεί και να μετατραπεί σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και ότι η δημιουργία, αναβάθμιση και διασύνδεση των κόμβων καινοτομίας σε όλη την Ένωση θα πρέπει να προσαρμοσθούν, ώστε να ενισχύουν το οικοσύστημα καινοτομίας.

Αναξιοποίητο δυναμικό

Επιπλέον, το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι υπάρχει αναξιοποίητο δυναμικό για τα ευρωπαϊκά σχέδια καινοτομίας και ότι θα πρέπει να στηριχθούν πρωτοβουλίες καινοτομίας μεγάλης κλίμακας. Επισημαίνει δε τη σημασία των εν εξελίξει πρωτοβουλιών για τις συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, την καινοτομία και τις επενδύσεις. Υπογραμμίζει δε τη σημασία των δημοσίων συμβάσεων, μεταξύ άλλων των προ-εμπορικών συμβάσεων και των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας, για την προώθηση της καινοτομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Ε.Ε. “Η ενίσχυση της βιομηχανικής ανάπτυξης απαιτεί τις κατάλληλες δεξιότητες, ενώ η αξιοποίηση της ψηφιακής μετάβασης απαιτεί, κυρίως, αντιμετώπιση του ανεπαρκούς επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό της Ευρώπης και ελλείψεις επαγγελματιών ΤΠΕ, καθώς και αποφοίτων θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών”, τονίζει σχετικά το Συμβούλιο.

Χρηματοδότηση

Τέλος, το Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της χρηματοδότησης των ψηφιακών δράσεων: “όσον αφορά την καινοτομία και την ψηφιακή μετάβαση, η Ε.Ε. και τα κράτη – μέλη, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να στηρίζουν τις επενδύσεις και να διαμορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες για ιδιωτικές εταιρίες επενδύσεων, μεταξύ άλλων καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης και στοχευμένα μέτρα στήριξης της ανάπτυξης για ΜμΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις ως της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας της Ε.Ε.”.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr