Πορτογαλία, ΗΠΑ, Λετονία πρώτες στον Δείκτη “Women in Tech 2018”

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Μεγάλες ανισότητες ευκαιριών, αλλά και αμοιβών, στις γυναίκες οι οποίες εργάζονται στον τεχνολογικό τομέα, εξακολουθούν να υφίστανται σήμερα στον πλανήτη, όπως αποκαλύπτει ο δείκτης “Women in Tech Index 2018”. Η σχετική μελέτη δείχνει ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στον κλάδο της τεχνολογίας στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ και της ΕΕ παραμένει αγεφύρωτο τόσο σε μισθολογικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ευκαιριών για ανέλιξη.

Σύμφωνα με τον “Women in Tech Index 2018”, η Πορτογαλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Λετονία προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες στις γυναίκες, που απασχολούνται στον κλάδο της τεχνολογίας, με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων να είναι περίπου 6-7% χαμηλότερο από το συνολικό μέσο όρο των μισθών σε κάθε χώρα. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ προσφέρουν -σύμφωνα πάντα με την έκθεση- τις υψηλότερες αποδοχές στις γυναίκες, που εργάζονται στην τεχνολογία, με €70.153 ετησίως, ακολουθούμενες από την Ιρλανδία με € 49.052 και την Ελβετία με € 47.814.

Στο μεταξύ, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι με 30% η Βουλγαρία έχει το υψηλότερο ποσοστό γυναικών, που εργάζονται στον κλάδο της τεχνολογίας, ακολουθούμενη από την Αυστραλία με 28% και τη Ρουμανία με 26%.

Τα στοιχεία του “Women in Tech Index 2018” δημοσιοποίησε η πλατφόρμα σταδιοδρομίας τεχνολογίας Honeypot, με στόχο να αναδείξει τις χώρες, που προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες για τις γυναίκες και να ενθαρρύνει τη βιομηχανία να λάβει περαιτέρω μέτρα για την ισότητα των φύλων. Η μελέτη επικεντρώνεται σε 41 χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ και προσφέρει συγκρίσιμα στοιχεία τόσο για τις ευκαιρίες των γυναικών στην τεχνολογική βιομηχανία όσο και για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στον χώρο, συγκρίνοντας τα διαθέσιμα στοιχεία την περίοδο από το 2010 έως το 2015.

Η Ελλάδα

Στην Ελλάδα η εικόνα για τις γυναίκες που απασχολούνται στην τεχνολογία δείχνει ότι η χώρα βρίσκεται μακριά από τις πρωτοπόρες χώρες του πλανήτη. Το ποσοστό των γυναικών, που απασχολούνται στον κλάδο της τεχνολογίας ανέρχεται σε 12,7%, ο μέσος ετήσιος μισθός στον τεχνολογικό τομέα είναι 25.556 ευρώ, ενώ για τις γυναίκες διαμορφώνεται σε 19.065 ευρώ, με το μισθολογικό χάσμα να αντιστοιχεί σε 25,4%. Οι γυναίκες αποτελούν στη χώρα το 44,7% του συνολικού εργατικού δυναμικού, με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων ποσοστιαία αντιστοιχεί στο 10,62%.

Η έρευνα

Ο “Women in Tech Index 2018” εξετάζει τις εξής παραμέτρους:

-Οι ευκαιρίες για τις γυναίκες στην τεχνολογία: υπολογίζεται με βάση τη σύγκριση της διαφοράς μεταξύ του ποσοστού των γυναικών στο γενικό εργατικό δυναμικό και του ποσοστού των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας.

Tech Wage Gap: η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των γυναικών που εργάζονται στον τομέα της τεχνολογίας και του συνολικού εργατικού δυναμικού γενικότερα.

-Η εξέλιξη της σταδιοδρομίας των γυναικών: όπως κρίνεται από το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές και υπουργικές θέσεις.

-Ο δείκτης ανισότητας των φύλων, ο οποίος μετρά τα εμπόδια που φρενάρουν την πρόοδο των γυναικών στην τεχνολογική βιομηχανία.

“Η ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας δεν είναι απλά ένα ηθικό ζήτημα. Είναι βαθύτατα οικονομικό: η McKinsey διαπίστωσε ότι 12 τρισ.δολ.θα μπορούσαν να προστεθούν στο παγκόσμιο ΑΕΠ μέχρι το 2025, προωθώντας την ισότητα των γυναικών και εξαλείφοντας τις ανισορροπίες μεταξύ των φύλων αναφέρει η Honeypot.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr