Απαραίτητη η ευθυγράμμιση της αγοράς real estate με την τεχνολογία

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ως απόλυτα απαραίτητη κρίνεται σήμερα η ευθυγράμμιση του κλάδου της ακίνητης περιουσίας με την τεχνολογία, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και την έννοια του “χώρου ως υπηρεσία” (space as a service). Η σύνδεση της αγοράς του real estate με τις νέες τεχνολογίες θεωρείται κρίσιμη, δεδομένων τόσο των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών συνθηκών, που επικρατούν παγκοσμίως στον κλάδο των ακινήτων, όσο και της αργής ωρίμανσης της αγοράς.

Την ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού και της αγοράς των ακινήτων διαπιστώνει η ετήσια έκθεση “Emerging Trends in Real Estate – The Global Outlook for 2018”, την οποία δημοσίευσαν από κοινού η PwC και το Urban Land Institute (ULI). Η έκθεση υποστηρίζει ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, οι εταιρείες ακινήτων απαιτείται να υιοθετήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, για την άντληση κεφαλαίων και την επίτευξη κέρδους.

Επισημαίνει, επίσης, την αυξανόμενη πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η δραστηριοποίηση στον κλάδο των ακινήτων, εξαιτίας των νέων απαιτήσεων των πελατών και της έννοιας του ”space as a service”. Ως αποτέλεσμα αυτής της σημαντικής αλλαγής στον κλάδο, διαμορφώνεται ένα νέο προφίλ δεξιοτήτων των συνδεδεμένων στελεχών για την αξιοποίηση των big data και των τεχνολογιών που θα βελτιώσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συνολικής διαχείριση και διοίκησης και αποτίμησης.

Αργή ωρίμανση

Σύμφωνα με την έκθεση, η αργή ωρίμανση της αγοράς, σε συνδυασμό με τη δυσκολία που παρατηρείται στην επίτευξη επιχειρηματικών συμφωνιών και την αξιοποίηση των κεφαλαίων, έχουν οδηγήσει σε ένα κύμα συγχωνεύσεων μεταξύ των εταιρειών ακινήτων και των διαχειριστών χαρτοφυλακίου. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, παρά το βραδύ κύκλο ωρίμανσης, η αγορά ακινήτων επωφελείται των ισχυρών αποδόσεων, που απολαμβάνουν οι επενδυτές και των θετικών προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι στην πλειονότητά τους οι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε στάδιο αργής ωρίμανσης, αρκετοί από αυτούς εκτιμούν ότι οι σχετικά ισχυρές προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και η συνεπακόλουθη ζήτηση για ενοικίαση, είναι πιθανό να επιμηκύνουν τον κύκλο.

Την άποψη αυτή επιβεβαιώνουν η αύξηση των συναλλαγών στην Ευρώπη και τα πρωτοφανή επίπεδα δραστηριότητας στις ασιατικές αγορές, όπως στο Χονγκ Κονγκ και στη Σιγκαπούρη. “Παρατηρούμε τη μετατόπιση από την παθητική σε μια πιο δυναμική προσέγγιση που διαμορφώνει τις επιχειρηματικές λειτουργίες. Η συγκεκριμένη αλλαγή είναι σημαντική για τους επενδυτές, οι οποίοι αφενός καλούνται να διαχειριστούν το ρίσκο και αφετέρου αναζητούν καινοτόμες και αποδοτικές, σε επίπεδο κόστους, μεθόδους που διασφαλίζουν την πρόσβαση σε εξειδικευμένες γνώσεις και καινοτομία σε μια προσπάθεια διασφάλισης των αποδόσεων”, αναφέρει η μελέτη.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr