Στους καλύτερους εργοδότες, οι εταιρείες Τεχνολογίας

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Σημαντική είναι, για ακόμη μία χρονιά, η εκπροσώπηση του ευρύτερου κλάδου της Τεχνολογίας μεταξύ εκείνων, οι οποίοι διακρίνονται για το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρουν. Αυτό επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα του “Great Place to Work Hellas” και της έρευνας “Best Workplaces 2018”, της μεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Το “Great Place to Work Hellas” ανακοίνωσε την Κυριακή 1 Απριλίου 2018, τα αποτελέσματα για το 2018Σημαντική είναι, για ακόμη μία χρονιά, η εκπροσώπηση του ευρύτερου κλάδου της Τεχνολογίας μεταξύ εκείνων, οι οποίοι διακρίνονται για το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρουν. Αυτό επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα του “Great Place to Work Hellas” και της έρευνας “Best Workplaces 2018”, της μεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Το “Great Place to Work Hellas” ανακοίνωσε την Κυριακή 1 Απριλίου 2018, τα αποτελέσματα για το 2018, γνωστοποιώντας τα ονόματα των καλύτερων εταιρειών, που διακρίνονται για το περιβάλλον εργασίας που προσφέρουν. Στην έρευνα “Best Workplaces 2018”, η οποία διεξήχθη για 16η συνεχή χρονιά στη χώρα µας, διακρίνονται 25 επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τον αριθμό των εργαζομένων τους: 10 “μεγάλες” επιχειρήσεις, που απασχολούν πάνω από 251 εργαζόμενους, 10 “μεσαίες” εταιρείες, που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους και 5 “μικρές” επιχειρήσεις, που απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόμενους.

Στην κατηγορία των εταιρειών με περισσότερους από 251 εργαζόμενους, για το 2018, από τον κλάδο της Πληροφορικής διακρίθηκε η Epsilon Net, ενώ στην όγδοη θέση βρέθηκε – από τον ευρύτερο κλάδο της Τεχνολογίας, η Β. ΚΑΥΚΑΣ. Στην κατηγορία με 50-250 εργαζόμενους την πρώτη θέση κατέκτησε η Microsoft Hellas και την πέμπτη η εταιρεία Data Communication. Τέλος, στην κατηγορία 20-49 εργαζόμενοι διακρίθηκε στην τέταρτη θέση η Convert Group.

Διαδικασία

Η αξιολόγηση Best Workplaces 2018 για την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε και φέτος µε την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2018. Συνολικά, δήλωσαν συμμετοχή εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς, οι οποίες απασχολούν 22.300 εργαζόμενους. Η έρευνα, η οποία διεξάγεται µε ανώνυμα ερωτηματολόγια, στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στην άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι για την εταιρεία τους. Να σημειωθεί ότι η βράβευση των εταιρειών µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2018 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Απριλίου.

Great Place to Work

Το “Great Place to Work”, µε εκπροσώπηση σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, ερευνά και αξιολογεί επιχειρήσεις, για περισσότερα από 30 χρόνια, µε στόχο “το χτίσιμο μιας καλύτερης κοινωνίας, βοηθώντας τις εταιρείες να βελτιώσουν το εργασιακό τους περιβάλλον”. Προκειμένου να διαμορφώσει τη λίστα “Best Workplaces” µε τις καλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη καθώς και σε όλο τον κόσµο, το “Great Place to Work”, χρησιμοποιεί το ερευνητικό εργαλείο/ερωτηματολόγιο Trust Index για την αποτύπωση των απόψεων των εργαζομένων και τη διαδικασία Culture Audit για την αξιολόγηση των εταιρικών πρακτικών. Οι εταιρείες που διακρίνονται, αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιό τους, στηρίζουν έμπρακτα την ανάπτυξη των εργαζομένων, συμβάλλοντας, έτσι, στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και των ταλέντων τους., γνωστοποιώντας τα ονόματα των καλύτερων εταιρειών, που διακρίνονται για το περιβάλλον εργασίας που προσφέρουν. Στην έρευνα “Best Workplaces 2018”, η οποία διεξήχθη για 16η συνεχή χρονιά στη χώρα µας, διακρίνονται 25 επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τον αριθμό των εργαζομένων τους: 10 “μεγάλες” επιχειρήσεις, που απασχολούν πάνω από 251 εργαζόμενους, 10 “μεσαίες” εταιρείες, που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους και 5 “μικρές” επιχειρήσεις, που απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόμενους.

Στην κατηγορία των εταιρειών με περισσότερους από 251 εργαζόμενους, για το 2018, από τον κλάδο της Πληροφορικής διακρίθηκε η Epsilon Net, ενώ στην όγδοη θέση βρέθηκε – από τον ευρύτερο κλάδο της Τεχνολογίας, η Β. ΚΑΥΚΑΣ. Στην κατηγορία με 50-250 εργαζόμενους την πρώτη θέση κατέκτησε η Microsoft Hellas και την πέμπτη η εταιρεία Data Communication. Τέλος, στην κατηγορία 20-49 εργαζόμενοι διακρίθηκε στην τέταρτη θέση η Convert Group.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr