Στενότερη συνεργασία στον ψηφιακό τομέα επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Συνένωση των δυνάμεων για την τεχνητή νοημοσύνη (AI), συνεργασία για την τεχνολογία blockchain, ανταλλαγή δεδομένων για την εξατομίκευση της περίθαλψης, διασυνοριακές δοκιμές 5G. Πρόκειται για μερικούς μόνο από τους τομείς, επί των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών – μελών της. Σε αυτούς τομείς επικεντρώνεται και η “Ψηφιακή Ημέρα 2018”, που πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη 10 Απριλίου. Η Επιτροπή φέρνει σε επαφή Υπουργούς και εκπροσώπους χωρών της Ε.Ε., της βιομηχανίας, του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να ενθαρρύνει τη συνεργασία στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), της ηλεκτρονικής υγείας και της καινοτομίας.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις θα επηρεάσουν το μέλλον της Ευρώπης και στο γεγονός ότι η οικοδόμηση ισχυρής ψηφιακής ενιαίας αγοράς με αύξηση των επενδύσεων και των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή ένας από τους πλέον κρίσιμους τομείς, όπου απαιτείται συνεργασία, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία και την οικονομία, όπως καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, ασφαλέστερες μεταφορές και πιο ανταγωνιστική βιομηχανία. “Για να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συνεργαστούν, μεταξύ άλλων για τη χρήση των υψηλότερων προτύπων προστασίας των δεδομένων”, αναφέρει σε σχετικό κείμενό της η Επιτροπή.

Έτερος τομέας προτεραιότητας έχει αναγορευθεί η τεχνολογία blockchain, για την οποία η Επιτροπή δημιούργησε πρόσφατα το παρατηρητήριο – φόρουμ της Ε.Ε. για την τεχνολογία blockchain. Μάλιστα, η Ένωση σκοπεύει να επενδύσει περίπου €300 εκατ. σε έργα που στηρίζουν τη χρήση της τεχνολογίας αυτής. Ταυτόχρονα, τα κράτη – μέλη στηρίζουν πολύ ενεργά τα οικοσυστήματα blockchain, ξεκινώντας δοκιμές και ανακοινώνοντας δράσεις σε επίπεδο κυβερνήσεων.

Ψηφιακή υγεία

Άλλος τομέας ενδιαφέροντος είναι η ανταλλαγή δεδομένων για την εξατομίκευση της υγειονομικής περίθαλψης. Η δήλωση για την ηλεκτρονική υγεία στοχεύει στη διασύνδεση της πρόσβασης σε υφιστάμενες και μελλοντικές βάσεις δεδομένων γονιδιωματικής σε ολόκληρη την Ένωση, η οποία θα συμβάλει στην πρόοδο της έρευνας στον τομέα των σπάνιων ασθενειών, του καρκίνου, της φαρμακογονιδιωματικής, της πρόληψης των ασθενειών, των εγκεφαλικών και άλλων παθήσεων. Η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών – μελών θα βοηθήσει να ξεπεραστεί η έλλειψη διαλειτουργικότητας και ο κατακερματισμός των πρωτοβουλιών στην Ε.Ε. και παράλληλα θα εξασφαλίσει υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η συνεργασία αυτή θα διατηρήσει, επίσης, την Ε.Ε. στην πρώτη γραμμή της εξατομικευμένης ιατρικής σε παγκόσμιο επίπεδο, με την προώθηση του επιστημονικού έργου και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.

Innovation Radar

Η ενθάρρυνση της καινοτομίας με τη βοήθεια ενός νέου διαδικτυακού εργαλείου, το “Innovation Radar” (Ραντάρ Καινοτομίας) είναι άλλη μια ψηφιακή προτεραιότητα της Ε.Ε. Το νέο εργαλείο θα συμβάλει, προκειμένου να έρθουν σε επαφή οι καινοτόμοι φορείς με εκείνους που μπορούν να τους βοηθήσουν, ώστε οι καινοτομίες τους να φτάσουν στην αγορά. Κατά τη διάρκεια της Ψηφιακής Ημέρας 2018, η Επιτροπή ενθαρρύνει τη συνεργασία για τη στήριξη των πρωτοποριακών καινοτομιών στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή έχει, επίσης, ως στόχο να αναπτυχθεί περαιτέρω το ηλεκτρονικό εργαλείο και να εμπλουτιστεί με κορυφαία εθνικά έργα καινοτομίας.

Δοκιμές 5G

Τέλος, η δημιουργία “Διαδρόμων Διασυνοριακών Δοκιμών 5G” είναι άλλος ένας τομέας, στον οποίο δίνει έμφαση η Ε.Ε. για τη στήριξη της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας. Μια πρώτη σειρά διαδρόμων δοκιμών μεγάλης κλίμακας ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο του 2017. Στο μεταξύ, σήμερα η Ισπανία και η Πορτογαλία θα υπογράψουν μνημόνιο συμφωνίας για την έναρξη της συνεργασίας τους.

Ψηφιακή Ημέρα

Μετά από την περσινή Ψηφιακή Ημέρα στη Ρώμη, η οποία έδωσε το έναυσμα για συνεργασία σε τομείς, όπως η πληροφορική υψηλών επιδόσεων, η συνδεδεμένη κινητικότητα και η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, η Επιτροπή επαναλαμβάνει την πρωτοβουλία για να ενθαρρύνει περαιτέρω συνεργασία στα ψηφιακά θέματα.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr