Η Ελλάδα επενδύει στην αξιοποίηση των διαστημικής τεχνολογίας

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Μια φιλόδοξη επένδυση στην αξιοποίηση της διαστημικής τεχνολογίας και των δεδομένων, που αυτή μπορεί να παράξει, επιχειρεί να πραγματοποιήσει η Ελλάδα. Στόχος είναι η επιχειρησιακή αξιοποίηση του διαστήματος με την ανάπτυξη εφαρμογών, οι οποίες πλέον μπορούν να φέρουν ριζικές αλλαγές σε μια σειρά από τομείς της οικονομίας. Πρόκειται για εφαρμογές, στηρίζονται στη συλλογή διαστημικών δεδομένων, οι οποίες – με τη χρήση τους – είναι δυνατόν να μετεξελίξουν – συνολικά – τομείς, όπως η γεωργία, η άμυνα, η ασφάλεια, η πολιτική προστασία, η μεταποίηση, οι μεταφορές, η ναυτιλία, η έρευνα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Ελλάδα επενδύσει στην κατασκευή, εκτόξευση και λειτουργία συστοιχίας έντεκα μικροδορυφόρων για την παρατήρηση της γης και την παραγωγή ποιοτικών και υψηλής ανάλυσης “ανοικτών” διαστημικών δεδομένων.

Πρόκειται για έργο του υπουργείου ΨΗΠΤΕ, που εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021. Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, τη δημιουργία εθνικών υποδομών συναρμολόγησης, ολοκλήρωσης, δοκιμής και επικύρωσης μικροδορυφόρων, ελέγχου και διαχείρισης αυτών, καθώς και επιτήρησης δορυφορικού φάσματος. Κομβικό κομμάτι του έργου αποτελεί η ανάπτυξη υπηρεσιών, που θα βασίζονται στα δεδομένα, τα οποία θα παράγουν οι μικροδορυφόροι, για χρήση τους από το δημόσιο τομέα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται υπηρεσίες για τη γεωργία και τη δασοκομία, την παρακολούθηση μεταναστευτικών ροών, τη διαχείριση κινδύνων, τη ναυτιλία, την ασφάλεια, τη διαχείριση φυσικών πόρων και το περιβάλλον.

Μάλιστα, μέρος των υπηρεσιών και των δεδομένων, που θα παραχθούν, θα διατεθούν σε ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα με τη μορφή ανοικτών δεδομένων (open data) για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε αναπτυξιακούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Καινοτομία και εξωστρέφεια

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €23,9 εκατ. και η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, το έργο εντάσσεται σε μια ενιαία στρατηγική λογική, η οποία στοχεύει αφενός στην ανάπτυξη εθνικής εμβέλειας υποδομών και αφετέρου στη διαμόρφωση και παροχή υπηρεσιών, που θα υποστηρίζουν την ευρύτερη διαστημική στρατηγική της χώρας. Στους στόχους του Υπουργείου περιλαμβάνονται ακόμα – σύμφωνα με όσα τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, η ενθάρρυνση της βιομηχανίας σχεδίασης και ανάπτυξης – σε πρώτη φάση – μικρο/νανοδορυφόρων, η παροχή κρίσιμων υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση και η διάχυση τους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η κινητοποίηση σημαντικών επενδύσεων στον εν λόγω τομέα.

Πρόσφατα, άλλωστε, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου παρουσίασε τον νεοϊδρυθέντα Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό (ΕΛΔΟ), ο οποίος δίνει νέα ώθηση στις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ελλάδα για την αξιοποίηση του διαστημικού τομέα.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr