Πρόσκληση για Πειραματικές Εφαρμογές στο πεδίο της Προηγμένης Μικροηλεκτρονικής και των Ολοκληρωμένων Έξυπνων Συστημάτων με στόχο τους τομείς της Υγείας, των Γεωργικών Προϊόντων Διατροφής, και της Βιομηχανίας

    Από: Startup Team

Το δίκτυο ψηφιακών κόμβων καινοτομίας DIATOMIC, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, θα διανείμει 1,5 εκατ. Ευρώ σε ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μεσαίες επιχειρήσεις, και Κέντρα Εξειδικευμένης Τεχνογνωσίας. Το DIATOMIC επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων προϊόντων/διαδικασιών που βασίζονται σε έξυπνα ηλεκτρονικά και έξυπνα συστήματα στους τομείς της υγείας, των γεωργικών προϊόντων διατροφής και της βιομηχανίας. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή από τις 15 Μαρτίου έως τις 15 Ιουνίου.

Ξεκινώντας από τις 15 Μαρτίου 2018, το DIATOMIC, ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ψηφιακών κόμβων καινοτομίας, επιδιώκει να στηρίξει καινοτόμες πειραματικές εφαρμογές κλίμακας στους τομείς των προηγμένων τεχνολογιών μικροηλεκτρονικής (AME) και των ολοκληρωμένων έξυπνων συστημάτων (SSI). Με την προσέγγιση των ΜΜΕ/μεσαίων επιχειρήσεων και των Κέντρων Εξειδικευμένης Τεχνογνωσίας, αυτά τα πειράματα θα οδηγήσουν σε γρήγορη και χαμηλού ρίσκου ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών στα πεδία AME/SSI.

“Στις ταχέως κινούμενες και ανταγωνιστικές αγορές, η μακροπρόθεσμη επιτυχία προϊόντων υψηλότερης αξίας με «ψηφιακό περιεχόμενο» συχνότερα απαιτεί πόρους που είναι γενικά απρόσιτοι για τις ΜΜΕ/μεσαίες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, τοDIATOMIC θα παράσχει τα σωστά εργαλεία που θα κάνουν τον πειραματισμό με την προηγμένη μικροηλεκτρονική και τις τεχνολογίες ολοκληρωμένων έξυπνων συστημάτων, απλό, εφικτό, και αποτελεσματικό, λέει ο συντονιστής τουDIATOMIC Δρ.Raimund Bröchler (INTRASOFT Intl).

Σχεδιασμένο ως Υπηρεσία -μιας-στάσης, το DIATOMIC συνδυάζει πόρους και τεχνογνωσία από κάθε ψηφιακό κόμβο καινοτομίας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών: εξελιγμένες εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμών, υπηρεσίες που βασίζονται σε επιχειρηματικές ανάγκες και στην ανάπτυξη σχέσεων, και πολλά άλλα.

Μικρές κοινοπραξίες, αποτελούμενες από 2 έως 3 εταίρους, από την ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, καλούνται να υποβάλουν αίτηση αξίας έως 200.000€ ανά πειραματική εφαρμογή. Τα στοιχεία μικροηλεκτρονικής και τα ολοκληρωμένα έξυπνα συστήματα θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των προτεινόμενων τεχνολογικών ιδεών, ξεκινώντας από επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) 3. Επιπλέον, οι κοινοπραξίες καλούνται να παράσχουν ένα αρχικό σχέδιο εκμετάλλευσης για τα πειράματά τους. Μετά τις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης, κάθε πείραμα θα εισέλθει στο πρόγραμμα Σχεδίαση-Ανάπτυξη-Αγορά του DIATOMIC, διάρκειας μεταξύ 9 και 15 μηνών.

“Ψάχνουμε για πολλά υποσχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε AME/SSI για να εξυπηρετήσουν και να διαταράξουν τους τομείς της υγείας, των γεωργικών διατροφικών προϊόντων και της βιομηχανίας και που θα τα στηρίξουμε από το πρωτότυπο έως την αγορά – από την άποψη της τεχνολογίας, της χρηματοδότησης, και της υποστήριξης των επιχειρήσεων”, σχολιάζει ο Δρ. Bröchler. Οι πάροχοι τεχνολογίας μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα του DIATOMIC (diatomic.eu/DiatomicPortal)) – η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουν τους πόρους/εγκαταστάσεις τους μέσω ενός από τους κόμβους καινοτομίας μας και στη συνέχεια να καλύπτουν τις ανάγκες των ΜΜΕ/μεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, για τους σκοπούς της οικοδόμησης των κοινοπραξιών, οι ΜΜΕ/μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο υποστήριξης διαμεσολάβησης του DIATOMIC στο F6S (www.f6s.com/diatomic).

Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 761809.

Μπορείτε να βρείτε έγγραφα σχετικά με την πρόσκληση στο diatomic.eu. Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Βρείτε μας στο F6S (www.f6s.com/diatomic).

Tο DIATOMIC προσφέρει χρηματοδότηση έως και 200.000€ ανά έργο

Ξεκινώντας από τις 15 Μαρτίου 2018, το DIATOMIC, ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ψηφιακών κόμβων καινοτομίας, επιδιώκει να στηρίξει καινοτόμα και κλιμακούμενα έργα, τα οποία θα οδηγήσουν σε προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένων σε εφαρμογές έξυπνων ηλεκτρονικών και έξυπνων συστημάτων. Στοχεύοντας στους τομείς της υγείας, των γεωργικών διατροφικών προϊόντων, και της βιομηχανίας, το DIATOMIC προσφέρει χρηματοδότηση έως και 200.000€ ανά έργο, συμπεριλαμβανομένων εξελιγμένων εγκαταστάσεων δοκιμών, καθώς και προσαρμοσμένης επιχειρηματικής υποστήριξης για γρήγορο σχεδιασμό, ανάπτυξη και πρωτοτυποποίηση προϊόντων και υπηρεσιών με γνώμονα την αγορά.

Τι;

Οικονομική στήριξη από 70.000€ έως 200.000€ ανά πειραματική εφαρμογή. Υποδομή αιχμής, προσαρμοσμένες υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων, διασυνοριακή διασύνδεση, και πολλά άλλα.

Ποιος;

Κοινοπραξίες που αποτελούνται από 2 έως 3 εταίρους: ΜΜΕ (ή μεσαίες επιχειρήσεις) και ερευνητικές/μη βιομηχανικές οργανώσεις (δηλαδή ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, κέντρα ικανοτήτων) που συγκεντρώνονται είτε ως πάροχοι τεχνολογίας είτε ως τελικοί χρήστες. Αξιοποίηση της προηγμένης μικροηλεκτρονικής και των ολοκληρωμένων έξυπνων συστημάτων (υγεία, γεωργικά διατροφικά προϊόντα, βιομηχανία).

Πότε;

15 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου

Πώς;

Δημιουργείτε κοινοπραξία; Αποκτήστε πρόσβαση στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης μας στο F6S.
Κάνετε αίτηση; Μεταβείτε στη διεύθυνση f6s.com/diatomicopencall1/apply, δημιουργήστε λογαριασμό και συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης.

Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 761809.

Μπορείτε να βρείτε έγγραφα σχετικά με την πρόσκληση στο diatomic.eu. Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Βρείτε μας στο F6S .