3ο Ετήσιο Συνέδριο ΤΟΜΔΔΑ για το Ανθρώπινο Δυναμικό στη Δημόσια Διοίκηση

    Από: Startup Team

Το 3ο ετήσιο Συνέδριο του Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ) της ΕΕΔΕ το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ την Τετάρτη 9  Μαΐου 2018, ώρες 09.00 – 16.00, έχει προτρεπτικό χαρακτήρα: «Ας δώσουμε προτεραιότητα στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημοσίας Διοίκησης».

Το Συνέδριο του ΤΟΜΔΔΑ, έχει στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και προτάσεων, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το 3ο ετήσιο Συνέδριο του ΤΟΜΔΔΑ είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, δεδομένων των αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση που ετοιμάζει η Κυβέρνηση και αφορούν, μεταξύ άλλων, την μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», την εφαρμογή παλαιότερων κανονιστικών ρυθμίσεων για το μητρώο ανωτάτων στελεχών, την επιλογή στελεχών και το σύστημα αξιολόγησης.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν Κυβερνητικά στελέχη, όπως και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης  και της Αυτοδιοίκησης. Μαζί με ειδικούς θα αναζητήσουμε προτάσεις και λύσεις για μία σύγχρονη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, σε συνδυασμό με την καλύτερη αξιοποίηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία οποιωνδήποτε αλλαγών.

Ομιλητές είναι διακεκριμένα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, Ακαδημαϊκοί που ασχολούνται με τον τομέα, καθώς και άλλοι ειδικοί στα θέματα που θα συζητηθούν.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα καλύψουν τις εξής θεματικές ενότητες:

Α’ Ενότητα: Ο ρόλος των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στην οικονομία και τις υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Β΄ Ενότητα: Πολιτικές Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Ένας διάλογος μεταξύ στελεχών Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα.

Γ΄ Ενότητα: Κτίζοντας το Ανθρώπινο Δυναμικό του 2030

Χορηγός του Συνεδρίου είναι η KPMG και χορηγός επικοινωνίας η workenter.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες: www.eede.gr/uploads/files/tomdda_sunedrio18_090518.pdf