Κινητικότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Πληροφορική

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Πόλο έλξης επιχειρηματικών συμφωνιών συνεχίζει να αποτελεί ο κλάδος της Πληροφορικής στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και στην Ελλάδα. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι στον κλάδο εκδηλώθηκε -και το 2017- μεγάλη κινητικότητα σε επίπεδο εξαγορών και συγχωνεύσεων (Σ&Ε). Η Πληροφορική, άλλωστε, βρέθηκε το 2017 στην τρίτη θέση της λίστας με τις περισσότερες συμφωνίες Σ&Ε σε Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μάλιστα, ήταν ο κλάδος με την εντονότερη δραστηριότητα Σ&Ε στην Ελλάδα το 2017. Με βάση τον αριθμό των Σ&Ε το 2017, η μεγαλύτερη δραστηριότητα καταγράφηκε στο real estate (161 συμφωνίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 14% του συνόλου), τη μεταποίηση (135 συμφωνίες – 12%) και την πληροφορική (126 συμφωνίες – 11%), η οποία το 2016 κατείχε την πρώτη θέση. Με βάση τη μέση αξία των συμφωνιών, η εντονότερη δραστηριότητα σημειώθηκε στους κλάδους ενέργειας και εξόρυξης ($146 εκατ.), μεταφορών και logistics ($136 εκατ.) και λιανικού και χονδρικού εμπορίου (@118 εκατ.). Μεταξύ των χωρών, που ολοκλήρωσαν συμφωνίες στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την εντονότερη παρουσία είχαν οι ΗΠΑ με 56 συμφωνίες, εκ των οποίων 18 στην Πολωνία και 15 στη Ρουμανία, ενώ ακολουθούν η Γερμανία (45 συμφωνίες) και το Ηνωμένο Βασίλειο (35 συμφωνίες).

Στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η εκτιμώμενη συνολική αξία των συμφωνιών διαμορφώθηκε στα $1,7 δις έναντι $1,3 δις το 2016 και $1,8 δις το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 30%. Πρόκειται για σημαντική αύξηση, δεδομένου ότι ο αριθμός των συμφωνιών μειώθηκε το 2017 σε 31 από 33 το 2016.

Η συμμετοχή των χρηματοοικονομικών επενδυτών στις συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν στην Ελλάδα, διαμορφώθηκε στο 35%, το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην περιοχή, ενώ το 65% των συμφωνιών πραγματοποιήθηκε από στρατηγικούς επενδυτές. Από τις συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν στη χώρα μας, το 32% ήταν ενδοσυνοριακές, το 58% προήλθε από επενδυτές του εξωτερικού, ενώ πραγματοποιήθηκαν και τρεις συναλλαγές από την Ελλάδα προς το εξωτερικό (10%). Το ποσοστό των εξερχόμενων Σ&Ε (10%) ήταν το τρίτο χαμηλότερο στην περιοχή, μετά τη Ρουμανία (3%) και την Ουγγαρία (9%). Μεταξύ των ξένων επενδυτών, την εντονότερη παρουσία είχαν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος, με τρεις συμφωνίες η κάθε χώρα.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα του Βαρομέτρου, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, σημειώνει: “Η αύξηση της αξίας των Σ&Ε στη χώρα μας αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς την ελαφρά μείωση του αριθμού τους. Ωστόσο, σε απόλυτους αριθμούς η δραστηριότητα στη χώρα μας παραμένει ανεμική, δεδομένου ότι η Τσεχία, με παρόμοιο ΑΕΠ, κατέγραψε πολύ μεγαλύτερης αξίας συμφωνίες. Οι Σ&Ε και ιδιαίτερα οι επενδύσεις από το εξωτερικό, παραμένουν βασικό ζητούμενο για τη χώρα μας. Η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επενδύσεις, καθώς και η βελτίωση της ελκυστικότητας της Ελλάδας πρέπει να αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα για όλους μας”.

Εικόνα

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ, συνολικά στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, το 2017 η αγορά των Σ&Ε ήταν αυξημένη κατά 6,6% στα $50,9 δις (σ.σ. συνολική εκτιμώμενη αξία των Σ&Ε), παρά τη μείωση του αριθμού των συμφωνιών κατά 2,8%. Η ΕΥ (M&A Barometer 2017: Central and Southeast Europe) εκτιμά ότι η τάση της αξίας των συμφωνιών ήταν αυξητική σε όλες τις χώρες, αν και ο συνολικός αριθμός (1.132) εμφανίζεται μειωμένος κατά 2,8% σε σύγκριση με το 2016. Αυτή η τάση καταγράφηκε παρά την αύξηση σε έξι από τις 11 χώρες, κυρίως λόγω του μειωμένου αριθμού συμφωνιών στην Τουρκία και, δευτερευόντως, στην Τσεχία.

Όπως και το 2016, η μεγαλύτερη αξία συμφωνιών καταγράφηκε στην Πολωνία ($13,8 δις δολάρια), ακολουθούμενη από την Τσεχία ($11,5 δις δολάρια) και την Τουρκία ($7,7 δις δολάρια). Η Σερβία και η Σλοβενία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση ως προς την αξία των συμφωνιών, από $0,04 δις σε $0,6 δις και από $0,3 δις σε $1,5 δις αντίστοιχα.

Η Πολωνία κατέκτησε φέτος την πρώτη θέση και ως προς τον αριθμό των συμφωνιών με 265 συμφωνίες, ακολουθούμενη από την Τσεχία (246) και την Τουρκία (171). Στην τέταρτη και πέμπτη θέση βρέθηκαν η Ρουμανία και η Ουγγαρία, με 145 και 133 συμφωνίες αντίστοιχα.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr