Πιο αισιόδοξα τα στελέχη για την οικονομία το 1ο τρίμηνο του 2018

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Νέα βελτίωση κλίματος καταγράφηκε το 1ο τρίμηνο του 2018 μεταξύ των στελεχών συμβούλων μάνατζμεντ στην ελληνική αγορά. Για όγδοο συνεχές τρίμηνο, μετά από το 2ο του 2016, διαπιστώθηκε νέα βελτίωση των προσδοκιών για την εν γένει πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Gre+1, που καταρτίζει στο πλαίσιο τριμηνιαίας έρευνάς του ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), διαμορφώθηκε το 1ο τρίμηνο του έτους σε 17,5% από 16,5% το προηγούμενο τρίμηνο. Σημαντική ήταν το εξεταζόμενο διάστημα η μεταβολή και σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2017. Στη νέα αυτή θετική εξέλιξη συνέβαλαν η βελτίωση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και η προσδοκώμενη ολοκλήρωση του προγράμματος τον επόμενο Αύγουστο.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη αυτή αισιοδοξία αφορά μόνο τις προβλέψεις για τις εξελίξεις στους παραγωγικούς συντελεστές μετά από 12 μήνες. Στον αντίποδα, οι προσδοκίες για τις εξελίξεις των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το ίδιο διάστημα χειροτέρευσαν ελαφρά μεταξύ τέλους 2017 και Μαρτίου 2018. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη έγιναν κατά τι λιγότερο αισιόδοξες το πρώτο τρίμηνο του 2018 έναντι του προηγουμένου. Πάντως, σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2017 η βελτίωση είναι σημαντική.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Πιο αισιόδοξα τα στελέχη για την οικονομία το 1ο τρίμηνο του 2018

Οικονομικές εξελίξεις

Αναλυτικά, o μέσος όρος των “θετικών” – “αρνητικών” προβλέψεων για τις μεταβλητές του Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και ποσοστό μεταβολής του γενικού επιπέδου των τιμών), περιορίστηκε από 31,2% στο τέλος του 2017 σε 25,3% στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018. Η βελτίωση της αισιοδοξίας, όμως, παραμένει πολύ μεγάλη έναντι του 1ου τριμήνου του 2017, όταν ο δείκτης είχε λάβει τιμή μόλις 0,4%.

Η ελαφρά μείωση του δείκτη το πρώτο έναντι του προηγουμένου τριμήνου προέκυψε από τη μείωση της διαφοράς “θετικών” – “αρνητικών” απαντήσεων για όλα τα μεγέθη, εκτός της ανεργίας. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει πιθανώς τις οικονομικές εξελίξεις και το χαμηλό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.

Προβλέψεις

Από την ανάλυση του ΣΕΣΜΑ προκύπτει ότι οι προβλέψεις για τη μεγέθυνση της οικονομίας στους επόμενους 12 μήνες έγιναν λιγότερο αισιόδοξες το 1ο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το τέλος του 2017, πιθανώς λόγω της μικρής αύξησης που κατέγραψε το πραγματικό ΑΕΠ το 2017, 1,4%. Η διαφορά “θετικών” – “αρνητικών” απαντήσεων μειώθηκε από 39,5% στο τέλος του 2017 σε 33,8% στο τέλος Μαρτίου 2018.

Ωστόσο, έναντι του 1ου τριμήνου του 2017 (-10,0%) συνεχίζει να καταγράφεται βελτίωση της αισιοδοξίας. Δηλαδή, ενώ πριν ένα χρόνο περισσότεροι σύμβουλοι προέβλεπαν επιβράδυνση της μεγέθυνσης, σήμερα το 42,9% προβλέπει επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι προσδοκίες για την ανεργία παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες το 1ο τρίμηνο του 2018 έναντι του προηγουμένου. Συγκεκριμένα, το “θετικό” – “αρνητικό” ισοζύγιο διαμορφώθηκε σε 22,7% έναντι 22,1%. Πρέπει, όμως, να υπογραμμισθεί η μεγάλη βελτίωση που έχει καταγραφεί μεταξύ του 1ου τριμήνου του 2017, όταν η διαφορά ήταν -22,0%, και του αντιστοίχου του 2018 (22,7%).

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤHN ANΕΡΓΙΑ

Πιο αισιόδοξα τα στελέχη για την οικονομία το 1ο τρίμηνο του 2018

Ιδιωτικές επενδύσεις

Στο μεταξύ, το 1ο τρίμηνο του 2018 σημειώθηκε ελαφρά επιδείνωση των προσδοκιών των συμβούλων για τις ιδιωτικές επενδύσεις το επόμενο δωδεκάμηνο. Συγκεκριμένα, η διαφορά των ποσοστών όσων προβλέπουν άνοδο της επενδυτικής δραστηριότητας και εκείνων που προβλέπουν κάμψη μειώθηκε στο 28,0%, έναντι 30,8% που ήταν στο τέλος του 2017. Παρά την αρνητική αυτή εξέλιξη, παραμένει μεγάλη η βελτίωση που έχει καταγραφεί το τελευταίο έτος. Το 1ο τρίμηνο του 2017, η διαφορά “θετικών” – “αρνητικών” απαντήσεων ήταν -2,0%.

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πιο αισιόδοξα τα στελέχη για την οικονομία το 1ο τρίμηνο του 2018

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr