Ηγετική θέση στη συνδεδεμένη κινητικότητα θέλει η Ευρώπη

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Προβάδισμα στη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα επιχειρεί να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι οι βιομηχανίες της Ευρώπης να αναλάβουν ηγετική θέση παγκοσμίως στους τομείς της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές στον τομέα των μεταφορών. Χθες, η Επιτροπή πρότεινε την τρίτη και τελευταία σειρά μέτρων, για να γίνει αυτός ο στόχος πραγματικότητα στον τομέα της κινητικότητας.

Σε τεχνολογικό ορόσημο οι μεταφορές: τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα προωθεί η Ε.Ε.Φιλοδοξία της Ένωσης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους να κυκλοφορούν ασφαλέστερα και να χρησιμοποιούν λιγότερο ρυπογόνα οχήματα και πιο προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ε.Ε. Τα νέα πρότυπα αυτά συνιστούν μια ευκαιρία για να εδραιώσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία την ηγετική θέση που κατέχει σήμερα στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Ε.Ε., το 90 % των τροχαίων ατυχημάτων οφείλονται σε ανθρώπινο σφάλμα. Με τα νέα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφάλειας, που προτάθηκαν χθες αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός των ατυχημάτων και θα προετοιμαστεί το έδαφος για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση του μέλλοντος, χωρίς οδηγούς.

Συνδεδεμένη κινητικότητα

“Τα αυτοκίνητα και άλλα οχήματα εξοπλίζονται ολοένα και περισσότερο με συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, ενώ σύντομα θα τελειοποιηθούν τα πλήρως αυτόνομα οχήματα. Η Επιτροπή προτείνει μια στρατηγική, που αποσκοπεί στο να αναδείξει την Ευρώπη σε ηγετική δύναμη παγκοσμίως στον τομέα των πλήρως αυτοματοποιημένων και συνδεδεμένων συστημάτων κινητικότητας”, σημειώνει η Επιτροπή.

Η στρατηγική αυτή αποβλέπει σε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των χρηστών του οδικού δικτύου, το οποίο θα μπορούσε να αποφέρει τεράστια οφέλη για το σύστημα κινητικότητας συνολικά. Οι μεταφορές θα καταστούν ασφαλέστερες, καθαρότερες, οικονομικότερες και περισσότερο προσβάσιμες για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση ενός πλήρως ψηφιακού περιβάλλοντος για την ανταλλαγή πληροφοριών στις εμπορευματικές μεταφορές. Το περιβάλλον αυτό αναμένεται να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τις ροές ψηφιακών πληροφοριών για τις δραστηριότητες εφοδιαστικής.

Ασφαλής κινητικότητα

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, τα νέα μοντέλα οχημάτων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης και συστήματα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας για τα αυτοκίνητα ή συστήματα ανίχνευσης πεζών και ποδηλατών για τα φορτηγά. Επιπλέον, η Επιτροπή βοηθά τα κράτη – μέλη να εντοπίζουν συστηματικά επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου και να πραγματοποιούν πιο στοχευμένες επενδύσεις. Με τα δύο αυτά μέτρα θα μπορούσαν να σωθούν έως και 10.500 ζωές και να αποφευχθούν σχεδόν 60.000 σοβαροί τραυματισμοί κατά την περίοδο 2020-2030, μια σημαντική συμβολή στον μακροπρόθεσμο στόχο της Ε.Ε. να προσεγγίσει τους μηδέν θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς έως το 2050.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr