Ψηφιακή πρωτοπορία στην Ευρώπη εξασφαλίζει ο GDPR

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ψηφιακή πρωτοπορία στην Ευρώπη εξασφαλίζει ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, δημιουργώντας, την ίδια στιγμή, παγκόσμια πρότυπα για την προστασία της ιδιωτικότητας. Ο νέος Κανονισμός, που τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα εντός της Ε.Ε., αναγκάζοντας, ταυτόχρονα, πολλούς παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις του, ένα διττό στόχο.

Οι νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων συμφωνήθηκαν για δύο συγκεκριμένους λόγους: δύο στους τρεις Ευρωπαίους πολίτες εκφράζουν ανησυχία για τη μεταχείριση στην οποία υποβάλλονταν τα δεδομένα τους, πιστεύοντας ότι δεν έχουν κανέναν έλεγχο επί των πληροφοριών που παρέχουν διαδικτυακά.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις χρειάζονται σαφήνεια για να μπορούν να επεκτείνουν με ασφάλεια τις δραστηριότητες τους σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Άλλωστε, τα πρόσφατα σκάνδαλα με τις διαρροές δεδομένων επιβεβαιώνουν την ανάγκη για τη θέσπιση αυστηρότερων και σαφέστερων κανόνων προστασίας των δεδομένων.

Δήλωση για το νέο Κανονισμό, ο οποίος φέρνει την Ευρώπη σε ρόλο παγκόσμιου ηγέτη σε θέματα προστασίας των δεδομένων και των ιδιωτικών στοιχείων των πολιτών, έκανε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, κ. Άντρους Άνσιπ, σχολίασε: “Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων γίνονται πραγματικότητα. Η ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων πολιτών θα προστατεύεται καλύτερα και οι επιχειρήσεις θα επωφελούνται από το γεγονός ότι θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε ολόκληρη την Ε.Ε. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι οι πολίτες μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ως προς τον τρόπο χρήσης των δεδομένων τους και ότι η Ε.Ε. μπορεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που προσφέρει η οικονομία των δεδομένων”.

Ο Κανονισμός

Στις 6 Απριλίου 2016, η Ε.Ε. συμφώνησε επί μιας σημαντικής μεταρρύθμισης του πλαισίου προστασίας των δεδομένων, εγκρίνοντας τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας των δεδομένων, στην οποία περιλαμβάνεται ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ-GPDR), σε αντικατάσταση της οδηγίας που είχε εκδοθεί προ εικοσαετίας. Σήμερα, 25 Μαΐου 2018, οι νέοι πανευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων τίθενται σε εφαρμογή, δύο έτη μετά την έκδοση και τη θέση τους σε ισχύ.

Από σήμερα, η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή των νέων κανόνων από τα κράτη – μέλη και θα λαμβάνει τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέτρα. Ένα έτος μετά την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού, το 2019, η Επιτροπή θα διοργανώσει μια εκδήλωση για να καταγράψει τις εμπειρίες των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών από την εφαρμογή του κανονισμού. Τα σχετικά συμπεράσματα θα ληφθούν υπόψη και για την εκπόνηση της έκθεσης σχετικά με την αξιολόγηση και την αναθεώρηση του κανονισμού, την οποία η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έως το Μάιο του 2020.

Ο χρυσός του 21ου αιώνα

“Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ο χρυσός του 21ου αιώνα. Εντούτοις, στην πράξη αφήνουμε τα δεδομένα μας σε κάθε βήμα μας, ιδίως στον ψηφιακό κόσμο. Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σήμερα, οι άνθρωποι κολυμπούν γυμνοί σε ενυδρείο”, τόνισε η αρμόδια Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, κυρία Βιέρα Γιούροβα. Όπως σημείωσε, “οι νέοι κανόνες θα ξαναδώσουν στους Ευρωπαίους τον έλεγχο επί των δεδομένων τους. Πλέον, η επιλογή ανήκει σε εμάς και μπορούμε να αποφασίζουμε τι θα συμβεί και ποιος θα έχει πρόσβαση σε ποια δεδομένα μας. Μπορείτε να ρωτάτε και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να σας ενημερώνουν. Μπορείτε, επίσης, να ανακτάτε τα δεδομένα σας, όταν διακόπτετε μια υπηρεσία ή αλλάζετε πάροχο υπηρεσιών. Εξάλλου, και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τους νέους κανόνες, καθώς αυτοί θα είναι οι ίδιοι παντού και οι επιχειρήσεις θα χρειάζεται να συνομιλούν με μία μόνο αρχή”.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr