Social Hackers Academy!

    Από: Startup Team

Κύματα προσφύγων φθάνουν καθημερινά σε κεντρικά σημεία της Ελλάδας αλλά οι υποδομές της χώρας μας δεν μπορούν να στηρίξουν πλήρως την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία μας. Όλο και περισσότεροι ΜΚΟ αλλά και εταιρίες εστιάζουν τις λειτουργίες τους στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών, αλλά απουσιάζουν από την παροχή εκπαίδευσης και καθοδήγησης τους στην έρευνα αγοράς. 
Και αυτό ακριβώς είναι το κενό που θέλουμε να καλύψουμε με την Social Hackers Academy, εκπληρώνοντας την αποστολή της: την παροχή εκπαίδευσης, την εύρεση εργασίας και κοινωνική ένταξη προσφύγων και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Με άλλα λόγια, ο λόγος δημιουργίας της εταιρείας είναι η παροχή μιας βιώσιμης και ουσιαστικής λύσης στην ζωή αυτών των ανθρώπων, με την εκπαίδευσή τους σε πράγματα που χρειάζεται η αγορά σήμερα, ώστε να μπορούν να ξαναχτίσουν τις ζωές τους.
Επίσης, δεν μας αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν 100.000 Έλληνες απόφοιτοι STEM, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν εργασία γιατί τα πανεπιστήμια δεν τους έδωσαν τα απαιτούμενα εφόδια για να είναι πραγματικά έτοιμοι για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Έτσι, καλύπτουμε αυτό το κενό, εκπαιδεύοντας τους σε δεξιότητες που έχουν ανάγκη οι εταιρίες σήμερα.
Οι συνιδρυτές μας, ο Damianos Vavanos και ο Chris Owen, με πάθος για τον κοινωνικό αντίκτυπο και τον προγραμματισμό, αποφάσισαν να συνδυάσουν αυτά τα δύο και να δημιουργήσουν ένα σχολείο προγραμματισμού για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα.
Μέσω τις τεχνολογίας και του προγραμματισμού μπορούμε να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα έναν κόμβο όπου θα έρχονται μεγάλες εταιρίες να ανοίγουν παραρτήματα. Αυτό αποδεικνύεται από πολλές έρευνες ενώ υπολογίζεται πως μέχρι το 2020 η παγκόσμια αγορά θα έχει ανάγκη 20 εκατομμύρια προγραμματιστές

Μετά το επιτυχημένο παράδειγμα των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο εξωτερικό (Hack Your Future – Ολλανδία, Gaze Sky Geeks – Παλαιστίνη), παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα της μηχανικής λογισμικού (Full Stack Development, WordPress (front end Web Development) και Computer Literacy (Basic Computer Skills).
Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν στο κτίριο Romantso στην Αθήνα και κυμαίνονται από 2 εβδομάδες έως 6,5 μήνες. Παρέχουμε στους φοιτητές φορητούς υπολογιστές για όλη τη διάρκεια του μαθήματος για να μελετήσουν και να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Τα μαθήματα γίνονται από εθελοντές επαγγελματίες προγραμματιστές, προσπαθώντας να εξομοιώσουμε τι θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές μας στην «πραγματική ζωή».
Η έδρα μας είναι η Αθήνα αν και εργαζόμαστε για την παροχή μαθημάτων στο Ηράκλειο της Κρήτης και τη Θεσσαλονίκη.

Που διαφοροποιούμαστε με οποιοδήποτε άλλο σχολείο προγραμματισμού?
Επικεντρωνόμαστε στην απασχόληση και η ολοκληρωμένη υποστήριξη για τις μοναδικές ανάγκες κάθε σπουδαστή. Πρόσθετες υπηρεσίες μας αποτελούν: LinkedIn, business, and job interview coaching; soft skills seminars; study groups/tutoring; access to ethical micro-loans from Pythea’s Path. Άμεσο όφελος για τους μαθητές μας επίσης είναι ότι μετά την αποφοίτηση, υπάρχουν εταιρίες που περιμένουν να εντάξουν τους μαθητές μας στο εργατικό δυναμικό τους.
Επιπλέον, στην Social Hackers Academy πιστεύουμε στην δύναμη της κοινής χρήσης και της μεγιστοποίησης των πόρων για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Συνεργαζόμαστε με το Hack Your Future, μια ολλανδική σχολή προγραμματισμού, για να μοιραστούμε το πρόγραμμα σπουδών, μεθόδους αξιολόγησης και τη στρατηγική.

Πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει αυτά τα μαθήματα; Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής/αίτησης;
Η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απλή αλλά απαιτεί σημαντικό κόπο. Καταρχάς πρέπει να ανήκει σε ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Το σημαντικότερο για εμάς είναι να δούμε αν ο μαθητής γνωρίζει όντως καλά Αγγλικά και αν δείχνει το σθένος να αντεπεξέλθει στο ιδιαιτέρως απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών μας.

Στην Social Hackers Academy, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση είναι το σημαντικότερο όπλο που έχει κανείς στα χέρια του για να κυνηγήσει τα όνειρα του και να αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.
Και αυτό προσφέρουμε!