Αύξηση πόρων για την Ελλάδα στην πρόταση για το ΕΣΠΑ μετά το 2020

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Καθαρή αύξηση πόρων της τάξης του 8% για την Ελλάδα προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατ’ αρχήν κατανομή των πόρων ανά κράτος-μέλος την περίοδο 2021 – 2027. Με βάση τα πρώτα στοιχεία, που ανακοινώθηκαν χθες, η Ελλάδα επωφελείται από αυτή την αύξηση πόρων της τάξης του 8%(η σύγκριση γίνεται με αναγωγή και αποπληθωρισμένες τιμές των δύο προγραμματικών περιόδων το 2018). Οι δε πόροι αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Σε απόλυτα νούμερα αυτό αντιστοιχεί σε 21,696 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, έναντι 15,664 δισ. ευρώ της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. “Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι στην πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρώπης μετά το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη μείωση κατά 7% των συνολικών (πανευρωπαϊκά) πόρων για την Πολιτική Συνοχής” αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Να σημειωθεί ότι τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσει διαπραγμάτευση για την οριστικοποίηση των Κανονισμών και της κατανομής των πόρων ανά χώρα. Η διαδικασία αυτή θα αφορά το σύνολο των ρυθμίσεων, που θα καθορίσουν το ύψος των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες αξιοποίησής τους.

Με προϋπολογισμό ύψους 373 δισ. ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων, για την περίοδο 2021-2027, οι πόροι της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να επικεντρώνονται στις περιφέρειες, που τους χρειάζονται περισσότερο για να συγκλίνουν με την υπόλοιπη ΕΕ. Το μεγαλύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής για επενδύσεις θα διατεθεί για την καινοτομία, τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό. Επίσης, θα στηρίξει τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, για την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού.

Πολιτική συνοχής

Οι περιφέρειες, που υστερούν από πλευράς ανάπτυξης ή εισοδήματος, κυρίως στη νότια και ανατολική Ευρώπη, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν σημαντική στήριξη από την ΕΕ. Η πολιτική συνοχής θα συνεχίσει να επενδύει σε όλες τις περιφέρειες, αφού πολλές περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων αυτών στα πλουσιότερα κράτη μέλη, βρίσκονται στο στάδιο της βιομηχανικής μετάβασης, της καταπολέμησης της ανεργίας και της διατήρησης της θέσης τους στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Η πολιτική συνοχής διακρίνει τρεις κατηγορίες περιφερειών: τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις περιφέρειες σε μετάβαση και τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Για να μειωθούν οι ανισότητες και να παρασχεθεί βοήθεια στις περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλής ανάπτυξης, ώστε να καλύψουν την καθυστέρησή τους, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο κριτήριο για την κατανομή των κονδυλίων. Επιπλέον, νέα κριτήρια αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματικότητα στην κάθε περιοχή -ανεργία των νέων, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, κλιματική αλλαγή και υποδοχή και ενσωμάτωση μεταναστών.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr