Μεγάλη έρευνα για τους Έλληνες Developers

    Από: Startup Team

Λάβετε μέρος στο Survey για Devolopers του Tech Talent

Μέσα από το TechTalent.gr ξενικάμε μια μεγάλη έρευνα για τους Έλληνες Προγραμματιστές. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι διαθέσιμα στη σελίδα μας. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να είναι οι πρώτοι που θα μπουν στην πλατφόρμα του TechTalent.gr, μιας πρωτοποριακής νέας υπηρεσίας για την αναζήτηση εργασίας.

Λάβετε μέρος στο Survey

Αναπτύξτε τα Digital Skills σας με το Tech Talent School

Μέσα από την πολυετή ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πυρήνα που λέγεται Tech Talent School, η Socialinnov -με την υποστήριξη της Microsoft και του Found.ation- συνεισφέρει στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και την διαρκή αναβάθμιση της τεχνογνωσίας στην ελληνική αγορά εργασίας.

Δείτε όλα τα μαθήματα του προγράμματος