Δεν θα συναντηθούν οι Κολασμένοι στις 7 Ιουνίου

    Από: Startup Team

Ματαιώνεται η ημερίδα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας «Το Συνέδριο των Κολασμένων», που είχε προγραμματίσει το Skywalker.gr για την Πέμπτη 7 Ιουνίου στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας.

Η ματαίωση της ημερίδας προέκυψε τόσο εξαιτίας του ιδιαίτερα περιορισμένου ενδιαφέροντος, όπως προκύπτει από τον αριθμό των προεγγραφών, όσο και λόγω της αδυναμίας του οργανωτή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή έστω και ενός θεσμικού, υπηρεσιακού ή κυβερνητικού παράγοντα, από αυτούς που κατά την κρίση του είναι αρμόδιοι για το θέμα.

Το Skywalker.gr ευχαριστεί όσους έδειξαν ενδιαφέρον συμμετοχής και υποστήριξης της πρωτοβουλίας και επιφυλάσσεται να υλοποιήσει την ημερίδα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible τον ερχόμενο Νοέμβριο, εφόσον η κοινωνία τη χρειάζεται, οι θεσμοί της την υποστηρίξουν και ο Θεός την επιτρέψει. Ο οργανωτής θα διερευνήσει συστηματικά τους δύο πρώτους παράγοντες, ενώ σέβεται το αξίωμα που ορίζει ως άγνωστο τον τρίτο.

Για την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για θέματα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας το Skywalker.gr θα υλοποιήσει μέσα στον Ιούλιο το δωρεάν σεμινάριο «Μονοπάτια Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας» για να αποκαταστήσει έτσι τη συνάντηση όσων είχαν κάτι να συνεισφέρουν και όσων το χρειάζονταν. Ως έμπρακτη συγγνώμη προς τους ενδιαφερομένους θα οργανώσει «Beach Party των Κολασμένων» στη λήξη του σεμιναρίου.