Πολ. Αεροπορία: Νέος διαγωνισμός για μόνιμες θέσεις

    Από: Startup Team

Έτοιμος ο νέος γραπτός διαγωνισμός για την πρόσληψη μονίμων αξιωματικών στην Πολεμική Αεροπορία.

Σημειώστε τα κρίσιμα δεδομένα:

  • Γραπτές εξετάσεις για την επιλογή του νέου προσωπικού
  • Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ οποιουδήποτε πτυχίου, ηλικίας έως 28 ετών
  • Οι άνδρες πρέπει να έχουν ανάστημα 1,70 μ. και οι γυναίκες 1,60 μ.

Η επιλογή των διοριστέων θα προκύψει από το βαθμό της γραπτής εξέτασης με την προσμέτρηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτά είναι:

  • Γνώση ξένων γλωσσών
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Μεταπτυχιακός τίτλος

Ο τελικός πίνακας διοριστέων θα καταρτιστεί με την συνδρομή ψυχοτεχνικών και αθλητικών δοκιμασιών.

Η διαδικασία προβλέπει:

  • Έκδοση προκήρυξης
  • Καθορισμός εξεταστέας ύλης
  • Χώροι διεξαγωγής των σταδίων επιλογής
  • Υποβολή ενστάσεων

Πατήστε το κουμπί “Δείτε το έγγραφο” για να διαβάσετε το ΦΕΚ.

 

Δείτε το έγγραφο

Πηγή: Workenter