Κονδύλια €100 εκατ. για τις δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα χρηματοδοτήσουν οι δύο δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”, που ξεκινούν το επόμενο διάστημα, με προϋπολογισμό €100 εκατ. Τα προγράμματα “Ψηφιακό Βήμα”, με προϋπολογισμό €50 εκατ. και “Ψηφιακό Άλμα”, με προϋπολογισμό €50 εκατ., αφορούν στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για στοχευμένες επενδύσεις σε ΤΠΕ. Στο πλαίσιο της δράσης “Ψηφιακό Βήμα” οι εταιρείες μπορούν να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια από €5.000 ευρώ έως €50.000, ενώ στη δράση “Ψηφιακό Άλμα” από €55.000 έως €400.000.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50%. Μέσω της επιδότησης καλύπτονται δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (hosting, σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος).

Συνολικά, το αρμόδιο Υπουργείο ανακοίνωσε πέντε νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό €365 εκατ.

Νέες δράσεις του ΕΣΠΑ

Εκτός από το “Ψηφιακό Βήμα” και το “Ψηφιακό Άλμα”, οι τρεις άλλες δράσεις που ανακοινώθηκαν αφορούν:

– “Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου”, με προϋπολογισμό €50 εκατ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές, οι οποίες διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Ο Δήμος σε συνεργασία με τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο ή Επιμελητήριο θα υλοποιήσει ένα συνεκτικό σχέδιο παρεμβάσεων, με στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας στη λογική της «έξυπνης πόλης». Ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτάσεων που θα κατατεθούν είναι 1,9 εκατ. ευρώ και το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 100%.

-“Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό €150 εκατ. και αφορά μεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από €50.000 έως €400.000. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. Με ποσοστό επιδότησης 50% θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν στο σχεδιασμό, στην τυποποίηση και στην πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στα μεταφορικά μέσα, καθώς και στην προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού και στο μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέου προσωπικού).

Ενεργειακά

Κονδύλια €100 εκατ. για τις δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”

Η πέμπτη δράση αφορά την “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία”. Έχει προϋπολογισμό €65 εκατ. και δυνητικοί δικαιούχοι είναι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 400 κλινών για την περιφέρεια Αττικής και 200 κλινών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας, την εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr