741 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

    Από: Startup Team

Σε φάση έκδοσης εισέρχονται σημαντικές προκηρύξεις για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο.

Υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΣΕΠ τόνιζαν στο workenter ότι, από υψηλό βαθμό ετοιμότητας διακρίνονται 4 διαγωνισμοί:

Πηγή: Workenter