Σεμινάρια Συγγραφής Ερευνητικών Προτάσεων

    Από: Startup Team

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας είναι ένας ερευνητικός φορέας με βάση την Λάρισα. Από το 2005 μέχρι και σήμερα το Ινστιτούτο έχει υλοποιήσει πάνω από 150 επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  πάνω σε θέματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την επιστημονική έρευνα και την επιχειρηματικότητα.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα υλοποιήσει στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, στην Θεσσαλονίκη, διήμερο σεμινάριο με το οποίο θα προετοιμάσει τους συμμετέχοντες την σωστή τεχνική για την συγγραφή μιας πρότασης για το πρόγραμμα Horizon 2020. Το Horizon 2020 είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πλαίσιο/πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία. Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο 2014-2020 με προϋπολογισμό 80 δις. Ευρώ.

Περισσότερα για το σεμινάριο του H2020: bit.ly/2JZKUGa

Συμμετοχή: bit.ly/2KZqiit

Δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου: bit.ly/2Imdcug

 

Αντίστοιχο θεματικό σεμινάριο, διοργανώνει ο ίδιος φορέας στις 29 Ιουλίου, στην Θεσσαλονίκη, μέσω του οποίου θα διδαχθούν οι συμμετέχοντες ερευνητές το πώς να συντάξουν και να καταθέσουν μια επιτυχημένη πρόταση στα πλαίσια των επιδοτούμενων προγραμμάτων, MSCA IF και ERC.

To Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship (MSCA IF) είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020. Το πρόγραμμα επικεντρώνετε στην υποστήριξη καινοτόμων ερευνητών για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων  σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Το European Research Council Grant (ERC) είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την έρευνα και την καινοτομία στον επιστημονικό χώρο. Το πρόγραμμα στηρίζει ερευνητές και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο, στην προσπάθειά τους να φέρουν την αλλαγή μέσω νέων και καινοτόμων ιδεών στον τομέα της επιστημονικής έρευνας.

Περισσότερα για το σεμινάριο: bit.ly/2FQUOY4

Συμμετοχή: bit.ly/2wHvTqQ

Δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου: bit.ly/2rFeHwg