Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφοράς τεχνολογίας των σημαντικότερων ερευνητικών οργανισμών της Ευρώπης

    Από: Startup Team

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης της καινοτομίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ανακοινώνει ότι είναι επίσημο μέλος του European Technology Transfer Offices Circle (TTO Circle), του ευρωπαϊκού δικτύου των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας των μεγαλύτερων δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της Ευρώπης.

Το TTO Circle υποστηρίζεται από το Joint Research Centre (JRC), την επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο την Έρευνα και την Καινοτομία. Ξεκίνησε τη δράση του το 2011 και αποτελείται σήμερα από 27 οργανισμούς – μέλη από 15 διαφορετικές χώρες. Στα μέλη του συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων,  το CERN,  το European Space Agency (ESA),  το Fraunhofer (Γερμανία), το RISE (Σουηδία), το SINTEF (Νορβηγία) και το Weizmann Institute of Science (Ισραήλ). Η Ελλάδα εκπροσωπείται για πρώτη φορά στο TTO Circle από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ.

Σύμφωνα με το σχετικό σύμφωνο συνεργασίας, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με την 25ετή και πλέον δράση του στον χώρο της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας δεσμεύεται να υποστηρίξει το στόχο του ευρωπαϊκού δικτύου για ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη αναλαμβάνοντας σειρά συνεργατικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα, μέσω του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, οι ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία εξειδικευμένων συμβούλων μεταφοράς τεχνολογίας εκ των σημαντικότερων ερευνητικών οργανισμών της Ευρώπης.

Με σχετική δήλωσή του, ο κ. Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ /  ΙΤΕ, επισημαίνει: «Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, επενδύοντας σταθερά στην παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας, γίνεται σήμερα μέλος του δικτύου γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων, διασφαλίζοντας ότι η ελληνική κοινότητα παραγωγής νέας γνώσης θα αποκτά πρόσβαση στις βέλτιστες πρακτικές και τη σωρευμένη σχετική τεχνογνωσία».